fbpx
Pakiet dokumentów COVID-owych dla teatrów

Pakiet dokumentów COVID-owych dla teatrów

Zespół Ekspercki ds. sytuacji teatrów opracował wzorów pakiet dokumentów mogących stanowić pomoc dla podmiotów wznawiających działalność kulturalną.
opublikowano 1 października 2020

Zespół Ekspercki ds. sytuacji teatrów działający przy Instytucie Teatralnym opracował wzorów pakiet dokumentów mogących stanowić pomoc dla podmiotów wznawiających działalność kulturalną. Dokumenty są zgodne z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce i zaakceptowane zostały przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Udostępniamy je, jako pomoc dla instytucji kultury powracających do prowadzenia działalności w warunkach nowej dyscypliny sanitarnej.

Zbiór zawiera: a) wzór oświadczenia o stanie zdrowia (uczestnika / uczestniczki wydarzenia); b) wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w związku z epidemią SARS CoV-2 (uczestnik / pracownik); c) wzór zarządzenia powołującego w organizacji zespół ds. epidemiologicznych; d) wzór regulaminu (szczególnych warunków) uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych (dla uczestnika / uczestniczki).

Wymienione dokumenty zostały opracowane w ramach prac tzw. „podstolika ds. epidemii” i zaakceptowane na posiedzeniu plenarnym Zespołu Eksperckiego działającego przy Instytucie Teatralnym. Pakiet jest zgodny z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (dostępnymi na stronie ministerstwa) i został skonsultowany z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Mając świadomość, że wiele instytucji kultury przygotowało (lub przygotowuje) własne procedury i dokumenty (zgodne z ładem instytucjonalnym i rodzajem prowadzonej działalności), których stosowanie umożliwia pracę w warunkach nowej dyscypliny sanitarnej, liczymy, że publikowany przez nas pakiet okaże się pomocny – zwłaszcza dla mniejszych podmiotów pozbawionych pomocy prawnej.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności