fbpx
KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ 2023/2024

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ 2023/2024

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 października 2024 roku.
opublikowano 12 czerwca 2024
Jeśli jesteś absolwentem/tką kierunku humanistycznego i obroniłeś/łaś pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze w mijającym roku akademickim lub planujesz się jeszcze obronić, to ten konkurs jest dla Ciebie. Na zgłoszenia czekamy do 28 października 2024 roku.

 

Celem konkursu jest popularyzacja osiągnięć najmłodszych adeptów wiedzy o teatrze, performatyki i nauki o widowiskach, wsparcie najbardziej utalentowanych spośród nich na wczesnych etapach kariery badawczej, propagowanie nowych metod i tematów badań oraz popularyzacja wiedzy o teatrze, widowiskach i performansach.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione w roku akademickim 2023/2024, czyli między 1 października 2023 a 30 września 2024. W przypadku, jeśli data obrony pracy wykracza poza 30 września, należy dołączyć zaświadczenie z uczelni, które potwierdzi, że praca została złożona do 30 września 2024.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje prace dotyczące wszystkich aspektów teatru i widowisk w ich rozmaitych odmianach – tak współczesnych, jak i historycznych.

Zgłoszenia (zawierające prace i formularz zgłoszeniowy) należy przesyłać do 28 października 2024 roku w dwóch formach:

  1. w formie papierowej (na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 1, z dopiskiem „Konkurs na pracę magisterską”),
  2. w formie elektronicznej (na adres mailowy: konkurs.magisterski@instytut-teatralny.pl).

Decyduje data stempla pocztowego oraz data wysłania wiadomości e-mail.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi jak co roku podczas Międzynarodowego Dnia Teatru – 27 marca 2025 roku.

Pozostałe wymogi dotyczące zgłaszanych prac oraz inne niezbędne informacje znajdują się w regulaminie konkursu.


Obrona zgłaszanej pracy: 1 października 2023 – 30 września 2024*

Zgłoszenia do konkursu: 12 czerwca 2024 – 28 października 2024

Wyniki konkursu: 27 marca 2025

*jeśli data obrony pracy wykracza poza 30 września, należy dołączyć zaświadczenie z uczelni, które potwierdzi, że praca została złożona do 30 września 2024. Szczegóły w regulaminie.


 

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności