Aktualności

400 milionów dla kultury. Pakiet Zespołu Eksperckiego przy IT przyjęty

14.08.2020

W piątek (14.08.2020) Sejm przyjął wart 400 mln zł pakiet pomocowy dla kultury. Obejmie on instytucje samorządowe, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną w obszarze teatru, muzyki i tańca. Powstanie specjalnego funduszu to efekt prac Zespołu Eksperckiego ds. sytuacji teatrów, działającego przy Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.

Zdjęcie towarzyszące akcji "Bilet do teatru za 350 groszy" z okazji Dnia Teatru Publicznego 2017; Teatr Wybrzeże w Gdańsku

Prace nad projektem "tarczy 5.0 dla kultury", rozpoczęły się w połowie czerwca. Konieczność ich podjęcia była najważniejszym postulatem zgłoszonym przez Zespół Ekspercki.

Projekt dokumentu, który określał zasady rekompensaty strat poniesionych przez  zamrożenie działalności oraz funkcjonowanie wymienionych w nim podmiotów w nowej dyscyplinie sanitarnej, przekazano do MKiDN w lipcu. Propozycja spotkała się z przychylnością i została przekazana do dalszych prac - już na poziomie centralnym. Ostatecznie włączono ją do pakietu nowych przepisów covidowych, który przyjął formę nowelizacji do "Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)". Nowelizacja umożliwiła uruchomienie Funduszu Wsparcia Kultury, do którego trafiło dodatkowe 400 mln zł na pomoc dla kultury.

Już 5 sierpnia, ogłaszając powołanie Funduszu, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, wskazywał, że wypracowany w Zespole antykryzysowym przy IT pomysł i mechanizm "ma utrzymywać nasze instytucje kultury w ruchu", a dyrektor Instytutu Elżbieta Wrotnowska-Gmyz podkreślała wagę tego, że przygotowane rozwiązania są efektem współpracy administracji rządowej z bardzo szeroko reprezentowanym środowiskiem artystycznym.
Zgodnie z zapowiedziami z sierpniowej konferencji, projekt trafił pod głosowanie w Sejmie 14 sierpnia. Czynione są starania by przepisy mogły wejść w życie już we wrześniu. Wnioski o rekompensatę będą wpływać do IT oraz IMiT, a ich oceną zajmą się eksperci pracujący pod egidą Instytutu Teatralnego oraz Instytutu Muzyki i Tańca. Ostateczną decyzję o wysokości wsparcia podejmie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mechanizm przyznawania środków i szacowania wysokości rekompensat oparto o raporty finansowe Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące poprzednich lat, co także było propozycją Zespołu Eksperckiego przy IT. W piątek (14.08) odbyło się kolejne posiedzenie plenarne eksperckiej grupy. W tej chwili w ostatniej fazie opracowywania jest zbiór dokumentów i narzędzi administracyjnych, mogących stanowić pomoc dla podmiotów wznawiających działalność kulturalną. Inne zagadnienia pomocowe - dotyczące np. pomocy prawnej i edukacji - podejmowane są w tzw. "podstolikach tematycznych" (prawnym, finansowym, edukacyjnym, epidemicznym i ustrojowym).

O dalszych efektach prac Zespołu będziemy informować w kolejnych komunikatach.

ZESPÓŁ EKSPERCKI

czytaj więcej

W tym miejscu dokumentujemy i prezentujemy prace Zespołu Eksperckiego ds. sytuacji teatrów, powołanego przez Instytut Teatralny w związku z pandemią wirusa ‎SARS-CoV-2. Głównym zadaniem Zespołu jest wypracowywanie konkretnych rozwiązań prawnych, mających chronić podmioty prowadzące działalność teatralną, ich pracowników i współpracowników o

COVID-19

czytaj więcej

Instytut Teatralny w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Aktualności

zobacz wszystkie

Przy IT rozpoczyna prace zespół ekspercki ds. sytuacji teatrów

28.05

W czwartek 28.05 odbędzie się pierwsze spotkanie online zespołu eksperckiego, którego głównym zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań prawnych, mających chronić teatry oraz ich pracowników przed skutka

czytaj dalej

Po pierwszym posiedzeniu zespołu przy IT.

02.06

W czwartek 28 maja 2020 odbyło się pierwsze spotkanie zespołu eksperckiego ds. sytuacji teatrów, który został powołany przy Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Wzięli w nim udział prakty

czytaj dalej

Instytucje artystyczne w nowej rzeczywistości - zadaj pytanie [zapis rozmowy]

15.06

8 czerwca 2020 r. odbyła się konferencja on-line "Instytucje artystyczne w nowej rzeczywistości - zadaj pytanie ekspertowi", zorganizowana przez IT oraz IMiT. Poniżej publikujemy jej zapis.

czytaj dalej

400 mln zł dla kultury na walkę ze skutkami pandemii

05.08

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy wsparciu Instytutu Teatralnego powołuje Fundusz Wsparcia Kultury, którego celem będzie zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie

czytaj dalej