Aktualności

Beneficjenci programu LATO W TEATRZE 2017

26.04.2017

Komisja Ekspertów programu LATO W TEATRZE, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w składzie:

1. Justyna Czarnota-Misztal
2. Tomasz Daszczuk
3. Konrad Dworakowski
4. Wiesława Klata
5. Magdalena Parnasow-Kujawa
6. Lech Śliwonik

spośród nadesłanych wniosków, które zostały dopuszczone do oceny merytorycznej przez przedstawicielki Instytutu Teatralnego, koordynatorkę merytoryczno-organizacyjną programu LATO W TEATRZE Joannę Krukowską, zdecydowała o przyznaniu dofinansowania następującym projektom:

W ramach modułu LATO W TEATRZE +

• Stowarzyszenie "Węgajty"
• Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie
• Stowarzyszenie Działań Twórczych REPUBLIKA WARSZAWA
• Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach
• Wrocławski Teatr Lalek
• Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej

W ramach modułu LATO W TEATRZE

• Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
• Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie
• Fundacja Sztuki „Jaw Dikh”
• Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie
• Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
• Gminny Osrodek Kultury w Lanckoronie
• Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie
• Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie
• Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim
• Stowarzyszenie Calos Cagathos
• Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem
• Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych TARTAK
• Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim
• Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach
• Stowarzyszenie Promocji Artystycznej
• Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej Teatr Rondo
• Wagon Inicjatyw
• Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli
• Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju "Innowatorium"
• Stowarzyszenie Teatr Krzyk
• Fundacja Szafa Gra
• Fundacja Performat
• Teatr Zagłębia
• Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z/s w Piotrowicach
• Grupa Inicjatywna Baranówko
• Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
• Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej
• Teatr Polski w Poznaniu
• Gminny Ośrodek Kultury w Górznie
• Opera Bałtycka w Gdańsku
• Stowarzyszenie Pomocy Szansa
• Braniewskie Centrum Kultury im. T. Kopacza
• Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
• Fundacja "Da Radę"
• Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie
• Stowarzyszenie ON/OFF


Załącznikiem do protokołu są dwie tabele z punktacją oraz wysokością przyznanej dotacji. 

WYNIKI LATA W TEATRZE +

WYNIKI LATA W TEATRZE