Aktualności

Czekamy na rezydentów V4@Theatre NITRA 2020

23.07.2020

Zapraszamy młodych krytyków teatralnych do nadsyłania zgłoszeń na Rezydencję podczas V4@Theatre NITRA 2020. Czekamy na nie do 6 sierpnia. Rezydencja odbędzie się w dniach 24 września – 1 października 2020 roku w Nitrze na Słowacji. W ramach rezydencji wybrani kandydaci otrzymają także możliwość bezpłatnego udziału w wydarzeniach festiwalowych, zakwaterowanie (i wyżywienie) oraz zwrot kosztów podróży.

REZYDENCJA DLA KRYTYKÓW TEATRALNYCH V4@THEATRE NITRA 2020 to kreatywne spotkanie młodych (do 35. roku życia) krytyków teatralnych z Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Program Rezydencji organizowany jest przez Stowarzyszenie Divadelná Nitra wspólnie z partnerami: Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Trafó - Centrum Sztuki Współczesnej z Węgier, Instytutem Sztuki i Teatru z Czech, Centrum Sztuk Wizualnych i Performatywnych ART CORPORATION z Białorusi oraz Centrum Projektów Kulturalnych AZART z Mołdawii.

Tegoroczny warsztat prowadzony będzie przez wybitnego niemieckiego teoretyka teatru Stefana Tiggesa. Uczestnicy będą mieli możliwość oglądania i dyskutowania o odbywających się w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Nitra spektaklach, poznania wybitnych europejskich twórców teatralnych oraz wzięcia udziału w debatach z artystami i krytykami. Rezydenci zostaną również poproszeni o przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat aktualnej sytuacji teatralnej w ich kraju, a także opublikowanie artykułu, będącego formą recenzji dotyczącej obejrzanych na festiwalu produkcji.
W celu zgłoszenia kandydatury z Polski należy przesłać wypełniony formularz aplikacyjny załączony poniżej oraz opis doświadczenia zawodowego (biogram) w języku angielskim na adres kmogilnicka@instytut-teatralny.pl. Aplikacje przyjmowane są do 6 sierpnia.

Wydarzenie odbywać się będzie w języku angielskim. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami organizacyjnymi, kryteriami naboru oraz głównymi założeniami i przebiegiem Rezydencji, które znajdują się w załączonym poniżej dokumencie.

Czas trwania rezydencji: 24 września - 1 października 2020 r.
Miejsce: Nitra, Słowacja
Zakończenie naboru: 6 sierpnia 2020 r.

Projekt wspierają Visegrad Fund i Slovak Arts Council.
Liczba uczestników z Polski: 4-6 osób.

Więcej informacji

KRYTERIA NABORU:

• Krytycy teatralni do 35. roku życia (pierwszeństwo mają kandydaci, którzy rozpoczęli już swoją karierę zawodową).
• Obywatele Polski, Czech, Węgier i Słowacji.
• Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
• List motywacyjny (zainteresowanie rozwijaniem umiejętności prezentacji, pisania, refleksji krytycznej oraz analizy produkcji teatralnej i dramaturgii festiwalowej).
• CV.
• Akredytacja na napisanie recenzji o festiwalu w mediach lokalnych (pozwolenie na publikację recenzji musi być załączone do aplikacji).

Wybrani kandydaci otrzymają:

• Zaproszenie do udziału w 29. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Divadelná Nitra.
• Bezpłatne bilety na wybrane spektakle w ramach głównego programu oraz możliwość uczestniczenia w imprezach towarzyszących.
• Zakwaterowanie ze śniadaniem.
• Lunche w trakcie pobytu na festiwalu.
• Zwrot kosztów podróży do Nitry (z uwzględnieniem najbardziej ekonomicznego środka transportu).

WYNIKI

1. Agata Tomasiewicz
2. Barbara Pitak-Piaskowska
3. Henryk Mazurkiewicz
4. Paweł Kluszczyński
5. Grzegorz Orlikowski
6. Karolina Kaliszuk
7. Luka Kurjački
8. Paulina Cirocka