Aktualności

Fundusz Wsparcia Kultury | Webinaria

12.10.2020

Do 21 października instytucje artystyczne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w obszarze teatru, muzyki lub tańca mogą wnioskować o pomoc finansową w ramach rządowego Funduszu Wsparcia Kultury. We wtorek 13.10 odbyły się dwa webinaria dotyczące Funduszu. Relacja ze spotkań dostępna jest na stronie internetowej oraz stronie Instytutu Teatralnego na Facebooku'u.

Podczas spotkań przedstawione zostały szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Wsparcia Kultury, omówiony - krok po kroku - proces składania wniosku, wyjaśnione podstawowe terminy oraz zasady kwalifikacji kosztów.

Webinaria poprowadziła koordynator Funduszu z ramienia Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego - Joanna Szutta.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z webinariów:

Fundusz Wsparcia Kultury

Fundusz Wsparcia Kultury to kolejny element działań pomocowych rządu dla kultury, których łączna wartość szacowana jest na ok. sześć miliardów złotych. Jego operatorami z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego są Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca.

400 milionów złotych, które znalazły się w budżecie Funduszu, będzie przeznaczonych na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej i utrzymanie miejsc pracy w sektorze kultury. O wsparcie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca: samorządowe instytucje artystyczne - do wysokości 40% utraconych przychodów netto; organizacje pozarządowe (NGO-sy) - do wysokości 50% przychodów netto; przedsiębiorcy - do 50 % przychodów netto, w tym usługodawcy wspomagający tę działalność przez organizację zaplecza technicznego.

Nabór wniosków prowadzony jest pod adresem: fwk.witkac.pl. Dostępne są tam między innymi: regulamin, kryteria przyjmowania wniosków oraz wzór umowy podpisywanej przez beneficjenta z instytucją, do której aplikował o dofinansowanie.

Dla wnioskodawców utworzono infolinię z numerami telefonów: Instytut Teatralny: 22 122 11 83 oraz Instytut Muzyki i Tańca: 22 122 11 82. W okresie naboru wniosków jest ona czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00 oraz w soboty i niedziele w g. 10:00-15:00. Pytania można także kierować na odpowiednie tematycznie adresy email: fwk_teatr@instytut-teatralny.org, fwk_muzyka@imit.org.pl, fwk_taniec@imit.org.pl.

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/kultura/fundusz-wsparcia-kultury.