Aktualności

Konferencja Zespołu Eksperckiego ds. sytuacji teatrów | Transmisja online

23.10.2020

Przebieg konferencji transmitowany jest na stronie www Instytutu Teatralnego oraz w naszych kanałach w mediach społecznościowych. Zachęcamy do zadawania pytań naszym ekspertom "na żywo" - przewidzieliśmy na to miejsce w programie wydarzenia. Na pytania czekamy na fanpage'u FB, na kanale Youtube Instytutu Teatralnego oraz pod adresem: noweotwarcie@instytut-teatralny.pl.

 

W programie konferencji znalazły się trzy panele dyskusyjne dotyczące kwestii finansowych, ustrojowych i "pandemicznych". Pierwszy z wymienionych poświęcony będzie uruchomionemu 8 października Funduszowi Wsparcia Kultury. W jego budżecie znalazło się aż 400 mln zł, które zostaną przeznaczone na zrekompensowanie instytucjom artystycznym, organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność kulturalną w obszarze teatru, muzyki lub tańca strat poniesionych z powodu pandemii COVID-19.

Podczas panelu pandemicznego omówimy obecną kondycję oraz wyzwania stojące przez teatrami i artystami w czasie pandemii oraz przyjrzymy się obowiązującym wytycznym i zagadnieniom dotyczącym komunikacji z widzami. Panel ustrojowy poświęcimy na analizę obecnych przepisów regulujących życie teatralne w Polsce oraz pracę artystów teatru i zwrócimy się w stronę „katalogów dobrych praktyk” w relacjach między poszczególnymi grupami interesariuszy.