Aktualności

Konkurs Wydawniczy – nowy termin zgłoszeń!

31.03.2020

Do 31 marca (nowy termin) Instytut Teatralny czeka na zgłoszenia projektów naukowych poświęconych sztuce scenicznej w ramach czwartej edycji Konkursu Wydawniczego. Konkurs został ogłoszony w celu wyłonienia publikacji finansowanych i wydawanych przez IT w ramach serii Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego.

Istotna jest otwarta formuła Konkursu, umożliwiająca wszystkim autorkom i autorom, którzy są zainteresowani współpracą z Instytutem – niezależnie od ich instytucjonalnych afiliacji czy dorobku – przedstawienie swoich propozycji.
 

 

Celem Konkursu Wydawniczego jest wspieranie rozwoju rodzimej refleksji poświęconej sztuce scenicznej, w tym w szczególności teatrowi polskiemu, a także przedstawieniom kulturowym i performansom poprzez wydawanie oryginalnych, niepublikowanych wcześniej rozpraw i monografii. Instytut Teatralny będzie wspierał szczególnie te projekty, które podejmują problematykę teatru polskiego w szerszym kontekście badania kultury, rozpoznając rozmaite funkcje, jakie spełnia on wobec wspólnoty kulturowej. Z zainteresowaniem spotkają się propozycje, w których teatr traktowany jest jako medium spraw publicznych, stanowi narzędzie umożliwiające poznanie mechanizmów kształtujących tożsamość i świadomość zbiorową.

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2020, rozstrzygnięcie czwartej edycji Konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2020 roku. Realizacja projektów rozpoczyna się od maja 2020.


Regulamin i formularz aplikacyjny są dostępne poniżej:

>>> REGULAMIN KONKURSU
>>> FORMULARZ

W pierwszej edycji Konkursu do realizacji wyłoniono dwa projekty: Doroty Sajewskiej „Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja teatru Wielkiej Wojny” i Łucji Iwanczewskiej „Polski teatr intelektualnej wspólnoty”. Zwycięzcą drugiej edycji Konkursu był projekt Marcina Kościelniaka „Egoiści. Kultura Zrzuty i trzecia droga w kulturze polskiej lat 80”. W trzeciej edycji Konkursu laureatem został Zbigniew Majchrowski z projektem „Dziady. Transformacje. Wokół najnowszych inscenizacji dramatu”.