Aktualności

List otwarty Zespołu Eksperckiego przy IT do społeczeństwa białoruskiego

17.08.2020

Członkowie Zespołu Eksperckiego ds. sytuacji teatrów, powołanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, wystosowali list otwarty do społeczeństwa białoruskiego walczącego o demokratyzację życia społecznego swojego kraju.

Źródło fot.: Наша Ніва

LIST OTWARTY DO SPOŁECZEŃSTWA BIAŁORUSKIEGO


Kierujemy wyrazy głębokiej sympatii i szacunku do Narodu Białoruskiego walczącego o demokratyzację życia społecznego swojego kraju, przeżywającego w ostatnich dniach trudne chwile, pełne przemocy i niczym nieusprawiedliwionego okrucieństwa ze strony organów państwa.

Pełni podziwu i uznania dla Waszych pokojowych dążeń do Wolności i Sprawiedliwości społecznej, jesteśmy solidarni ze wszystkimi demokratycznymi siłami zatroskanymi o lepsze i godniejsze życie Narodu Białoruskiego.

Wasza postawa, odważna, niezłomna i jednocześnie odrzucająca przemoc, powinna służyć przykładem dla innych narodów, zmagających się z autokratycznymi reżymami.

ŻYWIE BIELARUŚ!             ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!

 

Członkowie Zespołu Eksperckiego przy Instytucie Teatralnym

LIST OTWARTY DO SPOŁECZENSTWA BIAŁORUSKIEGO

АДКРЫТЫ ЛІСТ БЕЛАРУСКАМУ ГРАМАДСТВУ

ZESPÓŁ EKSPERCKI

czytaj więcej

W tym miejscu dokumentujemy i prezentujemy prace Zespołu Eksperckiego ds. sytuacji teatrów, powołanego przez Instytut Teatralny w związku z pandemią wirusa ‎SARS-CoV-2. Głównym zadaniem Zespołu jest wypracowywanie konkretnych rozwiązań prawnych, mających chronić podmioty prowadzące działalność teatralną, ich pracowników i współpracowników o