Aktualności

Nagroda im. Ewy Guderian-Czaplińskiej. Konkurs na najlepszą pracę magisterską

04.06.2020

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza kolejną edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie. Od tego roku nagroda główna - za zgodą Pana Prof. Przemysława Czaplińskiego - otrzymuje nazwę "nagrody im. Ewy Guderian-Czaplińskiej" - dr hab. nauk humanistycznych, wybitnej znawczyni teatru antycznego i współczesnego, pedagożki, która wykształciła setki teatrologów i przyjaciółki Instytutu Teatralnego.

W Konkursie mogą brać udział prace magisterskie spełniające wymagania opisane w poniższym Regulaminie, obronione w roku akademickim 2019/2020.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym i rekomendacją należy przesyłać do 31 października 2020 w dwóch formach: elektronicznej (na adres mailowy: konkurs.magisterski@instytut-teatralny.pl) oraz papierowej na adres Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 1 (z dopiskiem "Konkurs na pracę magisterską").

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 27 marca 2021 roku.

Zachęcamy promotorów i magistrantów do zgłaszania prac.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ.

 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską:

Celem Konkursu jest popularyzacja osiągnięć najmłodszych adeptów polskiej wiedzy o teatrze, nauki o widowiskach i performatyki, wsparcie najbardziej utalentowanych spośród nich na wczesnych etapach ich kariery badawczej, propagowanie nowych metod i tematów badań oraz popularyzacja wiedzy o teatrze, widowiskach i performansach.

Konkurs ma za zadanie wyłonienie najwartościowszych polskich prac magisterskich z zakresu będącego przedmiotem konkursu, wsparcie najmłodszych badaczy na wczesnym etapie ich karier naukowych poprzez wyróżnienie i publikację ich prac, a także popularyzację badań z zakresu wiedzy o teatrze, widowiskach i performatyki.

Projekty

zobacz wszystkie

Konkurs - najlepsza praca magisterska

04.06

Zakres - wiedza o teatrze, widowisku i performansie.

czytaj dalej