Aktualności

Pomoc psychologiczna | spotkania w lutym i w marcu

08.02.2021

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza do wzięcia udziału w programie bezpłatnej, interwencyjnej pomocy psychologicznej dla artystów, pracowników i współpracowników teatrów mierzących się ze skutkami pandemii COVID-19. Trwają zapisy na spotkania w lutym i w marcu. Osoby, które odczuwają potrzebę takiego wsparcia, proszone są o przesłanie wiadomości na adres pomoc@instytut-teatralny.pl. Psycholodzy i terapeuci zaproszeni do współpracy świadczą pomoc w formule online.

Uruchomiony program jest odpowiedzią Instytutu Teatralnego na potrzeby środowiska teatralnego, zgłaszane między innymi przez przedstawicieli związków i stowarzyszeń zawodowych podczas posiedzeń Zespołu Eksperckiego przy IT. Wpisuje się on także w inne, podejmowane przez Instytut inicjatywy mające na celu wsparcie twórców oraz pracowników wykonujących zawody związane z działalnością teatralną w problemach związanych z kryzysem pandemii.

Liczne badania podejmujące temat wpływu trwającej pandemii na zdrowie psychiczne, wykazały, że sytuacja, z którą wszyscy dziś się mierzymy zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych, lęku, depresji czy bezsenności. Badania prof. Paula Harrisona z Uniwersytetu Oksfordzkiego wskazują, że zagrożenia te dotyczą także osób, które przechorowały COVID-19. Z kolei według prof. Jana Heitzmana, psychiatry i wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, konfrontacja ze stresorem jakim był wybuch pandemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 „skutkuje obniżeniem sprawności i odporności psychicznej na niespotykaną skalę” i może skutkować pojawieniem się w najbliższym czasie nowej kategorii diagnostycznej dla zaburzeń psychicznych będących następstwem pandemii COVID-19. Co istotne, na zaburzenia, o których mowa wpływ ma wiele czynników – także przynależność do określonej grupy zawodowej.

Pozostajemy w przekonaniu, że jedną z grup wymagających szczególnej troski, stanowią przedstawiciele zawodów twórczych lub pracujących w tym obszarze, często zaangażowanych w przedsięwzięcia o charakterze „projektowym”, co w wielu przypadkach wiąże się z utrudnionym dostępem do opieki socjalnej. Dlatego zapraszamy wszystkie osoby zawodowo zajmujące się działalnością teatralną (artystów zatrudnionych i współpracujących z teatrami państwowymi, prywatnymi, niezależnymi; freelancerów; pracowników i współpracowników nieartystycznych, ale wykonujących pracę na rzecz teatru) do skorzystania z naszej inicjatywy.

Pomoc psychologiczna w ramach programu jest bezpłatna i udzielana online za pośrednictwem komunikatora ZOOM.US. Każda osoba objęta wsparciem może wziąć udział maksymalnie w trzech sesjach. Spotkania z psychologami i psycholożkami trwają 45 minut.

Udział w sesji pomocy psychologicznej jest możliwy po wcześniejszym zapisaniu się i zarezerwowaniu spotkania. Zapisy prowadzone są pod adresem: pomoc@instytut-teatralny.pl. Zapisując się na pierwsze spotkanie, należy zaakceptować regulamin oraz wypełnić  otrzymany formularz, który będzie podstawą do ustalenia terminu konsultacji. Konsultacje będą odbywać się między 15 lutego a 12 marca. O wzięciu udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Pomocy psychologicznej udzielają:
Cezary Jacek Jaszkowski, psychoterapeuta;
Monika Klonowska, magister psychologii, konsultantka, mediatorka;
dr Agnieszka Rosińska, psycholog kliniczna, psycholog zdrowia, psychoterapeutka;
Anna Szapert, doktorantka na Uniwersytecie SWPS, terapeutka, trenerka, edukatorka.

Aktualności

zobacz wszystkie

Rozpoczynamy VII edycję konkursu „Klasyka Żywa”

01.02

Rusza VII odsłona Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.

czytaj dalej

Laureaci programu grantowego dla teatrów

03.02

Ośmioro laureatów, w tym teatry i grupy teatralne, otrzyma dofinansowanie od Związku Cyfrowa Polska i YouTube na realizację spektakli online

czytaj dalej

Książka w teatrze | Adolf Dymsza

11.02

Instytut Teatralny zaprasza na spotkanie z cyklu Książka w teatrze zatytułowane “Adolf Dymsza. Ewolucja wizerunku. Od króla polskiej komedii do powojennego symbolu minionych czasów”.

czytaj dalej

Otwarcie kin, teatrów, filharmonii i oper od 12 lutego

05.02

Od 12 lutego kina, teatry, filharmonie i opery będą mogły być otwarte dla publiczności w rygorze sanitarnym

czytaj dalej