Aktualności

Przy IT rozpoczyna prace zespół ekspercki ds. sytuacji teatrów

28.05.2020

W czwartek 28.05 odbędzie się pierwsze spotkanie online zespołu eksperckiego, którego głównym zadaniem będzie wypracowanie konkretnych rozwiązań prawnych, mających chronić podmioty prowadzące działalność teatralną, ich pracowników i współpracowników oraz łagodzić negatywne skutki spowodowane przez zagrożenie epidemiologiczne. W pracach zespołu wezmą udział praktycy pracujący w różnych obszarach teatru, przedstawiciele związków zawodowych i stowarzyszeń, a także organizatorów życia teatralnego w Polsce.

Fot. Piotr Nykowski - zdjęcie ze spektaklu "Gęstość zaludnienia", reżyseria Krzysztof Popiołek. Zdjęcie finałowe III edycji Konkursu Fotografii Teatralnej (2017)

Spotkanie będzie miało charakter zamknięty (zespół będzie pracował w dwóch trybach: zamkniętym/roboczym oraz konsultacyjnym - otwartym dla wszystkich zainteresowanych).- ustalony zostanie dalszy tryb i harmonogram prac oraz omówione zadania konieczne do podjęcia w pierwszej kolejności. Wśród proponowanych tematów znalazły się między innymi: diagnoza wyzwań i zagrożeń oraz rekomendacje dotyczące procesu ponownego otwierania teatrów; ewaluacja dotychczasowych działań i programów pomocowych dla sektora kultury, w tym sposobu ich komunikowania; opracowanie zbioru dobrych praktyk i rekomendacji dotyczących umów zawieranych z artystami i realizatorami; rekomendacje w zakresie oraz założeń programów rekompensujących straty poniesione przez teatry.

Pierwsze efekty prac zespołu mają być znane przed startem nowego sezonu teatralnego. Chcielibyśmy, aby przygotowane rozwiązania stanowiły kodeks dobrych praktyk i modeli działania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego - zarówno dla artystów, dyrektorów teatrów, jak i ich organizatorów. Rekomendacje mogą wiązać się z koniecznością wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

Skład Zespołu:

Natalia Dzieduszycka - TR Warszawa, dyrektor;

Jacek Głomb - Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, dyrektor; Unia Polskich Teatrów;

Andrzej Hamerski - Teatr Muzyczny w Poznaniu, zastępca dyrektora ds. administracyjnych;

Ryszard Kalinowski - Forum Środowisk Sztuki Tańca;

Katarzyna Knychalska - Ogólnopolska Offensywa Teatralna;

Agnieszka Komar-Morawska - dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury, MKiDN;

Eugeniusz Korin - reżyser, dyrektor artystyczny Teatru 6. piętro;

Jacek Kowalczyk - Ostrowiecki Browar Kultury, dyrektor;

Małgorzata Langier - Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum", dyrektor;

Katarzyna Meissner - Instytut Muzyki i Tańca, dyrektor;

Marta Miłoszewska - Gildia Reżyserek i Reżyserów Teatralnych;

Maciej Nowak - Teatr Polski w Poznaniu, zastępca dyrektora ds. programowych;

Ewa Pilawska - Unia Polskich Teatrów (wiceprezes), dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi;

Alicja Przerazińska - Teatr Polonia, Och-Teatr, dyrektor Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury; Unia Teatrów Niezależnych;

Tomasz Rodowicz - Teatr CHOREA, dyrektor artystyczny;

Maksymilian Rogacki - Związek Zawodowy Aktorów Polskich;

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak - zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji;

Paweł Szkotak - Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów;

Krzysztof Szuster - Związek Artystów Scen Polskich, prezes;

Hanna Trzeciak - Teatr Wielki Opera Narodowa, zastępca dyrektora ds. finansowych i rozwoju;

Marta Wójcicka - Studio Teatralne Koło, prezes stowarzyszenia; Unia Teatrów Niezależnych;

Aktualności

zobacz wszystkie

Ogłaszamy VI edycję Konkursu Fotografii Teatralnej

13.05

Czekamy na teatralne zdjęcie sezonu oraz zestawy dokumentujące premiery

czytaj dalej

Jak ochronić teatr? Przy IT niebawem rozpocznie prace nowy zespół ekspercki

16.05

Z inicjatywy IT powstaje zespół ekspercki, którego głównym zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań prawnych, mających chronić instytucje i ich pracowników oraz łagodzić negatywne skutki spowodowane prz

czytaj dalej