Aktualności

SZKOŁA PEDAGOGÓW TEATRU - DRUGA EDYCJA

20.11.2013

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego otwiera nabór do drugiej edycji Szkoły Pedagogów Teatru. Oferta adresowana jest przede wszystkim do pracowników i współpracowników teatrów, które brały udział w programie "Lato w teatrze", do osób współpracujących z instytucjami i organizacjami, które mają aspirację do stworzenia działów edukacyjnych w swoich placówkach i przymierzają się do udziału w tegorocznym projekcie "Lato w teatrze".

Szkoła Pedagogów Teatru zaprojektowana została jako 10 dwudniowych spotkań warsztatowych, które będą odbywały się od stycznia do listopada 2014 roku w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.
Celem organizowanego szkolenia jest podniesienie kompetencji i zdobycie nowych umiejętności w obszarze pedagogiki teatralnej przez pracowników teatrów, którzy są odpowiedzialni za kształt i jakość działań edukacyjnych.

Chcielibyśmy, żeby Instytut Teatralny był miejscem, gdzie pedagodzy teatralni mogą uzyskać:
• inspirację,
• merytoryczne wsparcie,
• szansę na wymianę doświadczeń.

 

KOSZT:

1000 zł (cały kurs)
150 zł (pojedyncze zajęcia)

KONTAKT

Informacji dotyczących kursu udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Justyna Sobczyk
jsobczyk@instytut-teatralny.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 grudnia 2013 roku.
 

PROGRAM:

31 stycznia – 1 lutego 2014
Justyna Sobczyk
Wstęp do pedagogiki teatralnej

28 lutego – 1 marca 2014 
Marta Białek, Justyna Sobczyk, Magdalena Szpak
Projektowanie działań edukacyjnych. W poszukiwaniu systemowych rozwiązań. Cz. 1                                           

28-29 marca 2014  
Nick Clements 
Kreatywna współpraca

25-26 kwietnia 2014  
Anna Brzezińska, Julita Wojciechowska  
Psychologia rozwojowa – co warto wiedzieć tworząc teatr z dziećmi i młodzieżą?

23-24 maja 2014 
Światowy Kongres Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Assitej 2014 sympozjum oraz warsztaty w ramach kongresu: Teatr jako przestrzeń emancypacji. O pracy na scenie z osobami niepełnosprawnymi.

13-14 czerwca 2014 
Agnieszka Błońska
Współtworzenie spektaklu – o pracy teatralnej bez istniejącego tekstu

29-31 sierpnia 2014
Konrad Sobczyk
Trening interpersonalny. Zespół

26-27 września 2014 
Szkoła Liderów – Doradztwo i Szkolenia
Wzmocnij w sobie lidera! Warsztat wspierający kompetencje liderskie edukatorów

24-25 października 2014
Maria Stokłosa
Choreograficzny punkt widzenia

28-30 listopada 2014  
Marta Białek, Justyna Sobczyk, Magdalena Szpak 
Projektowanie działań edukacyjnych dla  konkretnej instytucji.  Cz. 2
 

PROWADZĄCY:

Marta Białek -  prezeska Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę", superwizorka linii Otwarty Sektor Kultury, koordynatorka programu "Zoom na domy kultury". Socjolożka i dziennikarka; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Laboratorium Reportażu Collegium Civitas. Autorka projektów społecznych i książek poświęconych animacji kultury i działaniom społecznym. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia i zarządzania projektami społecznymi.                           

Agnieszka Błońska - reżyserka i aktorka teatralna. Absolwentka Bristol Old Vic Theatre School, School of Physical Theatre w Londynie, Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice oraz Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z angielskimi grupami teatralnymi: WildWorks, Desperate Men, DotComedy oraz Mercurial Wrestler. Autorka projektu „Next Village” w National Theatre Studio w Londynie. W 2008 r. nominowana do nagrody Arts Foundation dla młodego reżysera. Współzałożycielka grupy teatralnej Equaldoubt, której debiutancki spektakl „Suffocation” („Duszność”) został nagrodzony na festiwalu Malta w Poznaniu. W Polsce zrealizowała m.in.: „Miłosierdzie Gminy” (Teatr im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu), „Exportowcy” (Teatr im. J. Słowackiego w Koszalinie), „Był sobie Dziad i Baba”, „Maria Stuart, czytanie – wykład”, „Grubasy” (Instytut Teatralny w Warszawie) oraz „Fale” na podstawie V.Woolf (Teatr Ochoty w Warszawie).

Anna Brzezińska – profesor dr hab. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje w Instytucie Psychologii UAM, jest liderem Zespołu Wczesnej Edukacji w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, członkiem Rady Naukowej IBE. Członek Komitetu Psychologii PAN i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ekspert Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komensky’ego, członek Kapituły Funduszu Społecznego Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie, laureatka Nagrody Marii Weryho-Radziwiłowicz w roku 2010; członek Komitetów Redakcyjnych czasopism: Studia Psychologiczne, Problemy Wczesnej Edukacji, Forum Dydaktyczne, Dziecko Krzywdzone. Autorka publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu psychologii rozwoju i edukacji oraz zdrowia publicznego. Autorka monografii (kilka wydań) Społeczna psychologia rozwoju (Wydawnictwo Scholar), współautorka książki W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2005), redaktorka i autorka podręczników, m.in. Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (GWP, 2005). Redaktorka razem z Zuzanną Toeplitz książki Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży (SWPS Academica, 2007).

Nick Clements – trener kreatywności, w 1981 założył  grupę artystyczną The Pioneers, która w ciągu 20 lat stała się jedną z wiodących organizacji działających w obszarze community arts. Specjalizuje się w pracy w obszarach o wysokim potrzebach socjalnych, przy wykorzystaniu szerokiej gamy dziedzin sztuki, rzemiosł artystycznych oraz kreatywnych umiejętności. Prowadzi szkolenia na temat „kreatywnej współpracy” dla specjalistów z różnych dziedzin. Teoria kreatywnej współpracy polega na prezentacji metod, które pozwalają ludziom wyrazić siebie, być słyszalnym oraz wspierają ich w opowiadaniu własnych historii we właściwy dla nich sposób (taniec, sztuka teatralna, film, ceramika, rzeźba, rysunek)  Pracuje również jako szkoleniowiec w szpitalach, centrach zdrowia i opieki, gdzie szkoli profesjonalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego oraz innych obszarów, aby wykorzystywali kreatywność w swojej praktyce (w swojej pracy). Wykładowca na Staffordshire University.

Julita Wojciechowska – doktor psychologii, absolwentka UAM w Poznaniu. W pracy naukowej zajmuje się rozwojem dzieci i młodzieży oraz  funkcjonowaniem i wyzwaniami dla współczesnych rodziców. W rozważaniach teoretycznych i działaniach praktycznych koncentruje się wokół środowiskowych i rodzinnych uwarunkowań zaburzeń rozwojowych oraz uwarunkowań kształtowania się nawyków żywieniowych. Autorka książek: „Powiem ci skąd się biorą dzieci. Trudne rozmowy z dzieckiem”, „Jak być sobą wśród kolegów? Trudne rozmowy z nastolatkiem” oraz rozdziałów publikacjach naukowych m.in. „Wiek po niemowlęcy: Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać?”, „Wczesna dorosłość. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać?”  W: A. Brzezińska, (red.), „Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczny podręcznik psychologii rozwoju”.

Szkoła Liderów – Doradztwo i Szkolenia - przedsięwzięcie powołane do życia przez dwa podmioty: Stowarzyszenie Szkoła Liderów oraz Columbus Doradztwo i Szkolenia. Szkoła Liderów powstała latem 1994 roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Oxfordzkiego Zbigniewa Pełczyńskiego. W lutym 1997 roku przekształciła się w Stowarzyszenie Szkoła Liderów, które działa w całym kraju. Misją stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Szkoła Liderów w trakcie 16 lat swojego funkcjonowania przeprowadziła programy rozwojowe, w tym szkolenia, dla ponad 3 000 liderów z całej Polski i Europy Wschodniej. Uczestnicy programów Szkoły Liderów to przede wszystkim działacze społeczni, publiczni i samorządowi oraz przedsiębiorcy mający w swoich działaniach troskę o dobro społeczne. Dzięki Szkole Liderów efektywnie działają na rzecz swoich środowisk lokalnych, jednocześnie rozwijając własną karierę zawodową. Columbus Doradztwo i Szkolenia reprezentuje Szkołę Liderów – Doradztwo i Szkolenia od strony formalnej i prawnej.

Justyna Sobczyk - pedagożka teatru ( Universität der Künste w Berlinie, wydział pedagogiki teatralnej, Master of Arts),absolwentka wydziału pedagogika specjalna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wiedzy o Teatrze (wydział zaoczny) w warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Stypendystka organizacji GFPS (GemeinschaftfürWissenschaftund Kultur in Mittel- undOsteuropa), DAAD (DeutscherAkademischerAustauschDienst) oraz  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W trakcie studiów aktorka alternatywnego teatru Wiczy w Toruniu. Na co dzień pracuje w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, gdzie inicjuje i rozwija projekty z zakresu pedagogiki teatralnej. Od 8 lat prowadzi Teatr 21, www.teatr21.pl. Reżyserka spektaklu dla dzieci „Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana”. Współtwórczyni Stowarzyszenia Pedagogów Teatru.

Konrad Sobczyk - mediator, superwizor, trener umiejętności rozwiązywania konfliktów. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy z konfliktami i sytuacjami trudnymi w: organizacjach, projektach, sporach społecznych i rodzinnych. Prowadzi szkolenia i warsztaty dostarczając  narzędzi przygotowujących do rozwiązywania konfliktów dla szerokiego spektrum organizacji. Jeden z pionierów superwizji mediacyjnej w Polsce.  Ukończone kursy:
• Kurs mediacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim
• Szkoła mediacji w  Berlińskim Instytucie Mediacji
• Training in International Family Mediation, TIM (Child Focus, MiKK, KatholiekeUniversiteit  Leven, Centrum Internetionale Kinder Ontvoering) Brussels)
• Szkoła Trenerów zorganizowana przez Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych
• Szkoła Superwizji, BAFM, Niemcy
• Trening superwizyjny, Instytut Mediacji, Heidelberg
• Superwizja przy pomocy rzeźby i inscenizacji w Berlińskim Instytucie Mediacji
Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji w organizacjach, projektach, konfliktach społecznych i rodzinnych. Prowadzi szkolenia przygotowujące do roli mediatora. Realizuje warsztaty doskonalące w budowaniu zrozumienia między skonfliktowanymi stronami oraz pracy z emocjami w konflikcie. Prowadzi superwizję dla zespołów projektowych oraz zespołów organizacyjnych i trenerskich. Wdraża kontrakty współpracy oraz prowadzi conflictcoaching. Wspiera negocjatorów w sytuacjach impasowych.

Magdalena Szpak - koordynatorka projektów edukacyjnych w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.  Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej oraz Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prezeska Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, gdzie koordynowała ogólnopolski projekt „Teatr. CTRL+V” (warsztaty dla nauczycieli i licealistów) oraz „Ja jestem ja” (spektakl z osobami niepełnosprawnymi i warsztaty dla przedszkolaków oraz pedagogów przedszkolnych). Koordynatorka Biura Światowego Kongresu Teatru dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ 2014. Od 2008 r. w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie koordynuje działania edukacyjne przeznaczone dla widowni teatralnej w każdym wieku – od niemowląt do seniorów, m.in. projekt „Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana”(cykl działań promujący ideę pedagogiczno-teatralną wybitnego twórcy teatru dziecięcego), ogólnopolską akcję „Lato w teatrze” (warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym), projekt „TISZ” (Teatr i Szkoła – współpraca wybranych teatrów i szkół), polsko-niemiecki projekt „Idealne miasto” (spektakl z młodzieżą z Warszawy i z Berlina), zabawy dla dzieci i rodziców „Teatranki”. Prowadziła dyskusje teatralne w ramach Klubu Aktywnego Widza przeznaczone dla widowni +/-50. Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli.

Marysia Stokłosa - ukończyła choreografię w School for New Dance Development (SNDO) w Amsterdamie oraz wydział tańca współczesnego w London Contemporary Dance School at The Place. Jest autorką spektakli – „Intercontinental”, „Prawa Półkula”, „Vacuum”, „Fall in D” oraz prac multidyscyplinarnych we współpracy z artystką wizualną Julią Staniszewską (projekt „X Apartments” oraz wideo-performens „Spotkanie 1”). Zrealizowała film tańca „Burdąg”, pokazywany m.in. podczas prezentacji młodej sztuki Nova Polska, Lille 2001. Spektakl „Zatańczmy Chopina“ w jej choreografii, stworzony na zamówienie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, miał swoją premierę podczas polskiego dnia na Expo 2010 w Szanghaju. W latach 2006–2008 była związana z choreografem Jeremym Wade’em, występując w „Glory” oraz „And pulled out their hair…” m.in. w Berlinie, Brukseli, Nowym Jorku, Buenos Aires i Montevideo. Tańczyła także w „This Universe” Maiji Reety Raumanni, „Project Zero Point” Sary Shelton Mann, „Die Zauberflote” Mina Tanaki, „B.O.B. The Final Cut” Dicka Wonga; „sex me not” Aitany Cordero. Prowadzi Fundację Burdąg i współtworzy Centrum w Ruchu.