DIG IT: nowy konkurs Instytutu Teatralnego dla działań online

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza konkurs na najlepsze projekty i działania teatralne zrealizowane online w czasie pandemii COVID-19. Zgłoszenia - w czterech kategoriach - przyjmujemy do 15 kwietnia 2021. Konkurs kierowany jest do teatrów, organizacji pozarządowych, artystów freelancerów, grup nieformalnych i przedsiębiorców. Zwycięskie projekty poznamy w maju.

- Celem Konkursu DIG IT jest dostrzeżenie i wskazanie spektakli oraz wydarzeń online, które wniosły nową jakość do polskiego życia teatralnego, a także wyróżnienie podmiotów proponujących oryginalny, ciekawy sposób kontaktu i komunikacji z widzem. Konkurs obejmuje różnorodne przedsięwzięcia teatralne zrealizowane w sieci w okresie od 12 marca 2020, czyli od dnia pierwszego zawieszenia działalności instytucji kultury, do 31 marca 2021. U podstaw naszego pomysłu leży również przekonanie, że sfera działań online pozostanie z nami po ustąpieniu pandemii jako odrębny nurt w polskim teatrze, czemu sprzyja rozwój i coraz większa dostępność nowych technologii w sztukach performatywnych - wyjaśnia Elżbieta Wrotnowska-Gmyz, dyrektor Instytutu Teatralnego.

W pierwszej edycji konkursu DIG IT nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach: najlepszy spektakl premierowy (przedstawienia przygotowane i zrealizowane specjalnie z myślą o ich prezentacji w internecie), najlepsze słuchowisko (powstałe poza rozgłośnią radiową), najlepszy inny projekt teatralny (przedsięwzięcia o artystycznym lub edukacyjnym charakterze - np. seriale teatralne, czytania performatywne, warsztaty - przygotowane oryginalnie w formule online), najlepsze wydarzenie teatralne przeniesione do internetu (projekty - w tym konferencje i festiwale - przygotowane pierwotnie w formie stacjonarnej, a zaadaptowane do warunków i potrzeb online). Zwycięski projekt w każdej kategorii otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys zł brutto (istnieje możliwość przyznania nagród i wyróżnień pozaregulaminowych).

Zgłoszenia online oraz pocztą tradycyjną należy składać do 15 kwietnia 2021. Uczestnikami Konkursu mogą być zarówno teatry (w tym sceny narodowe oraz samorządowe) i organizacje pozarządowe, jak również grupy nieformalne, artystki i artyści freelancerzy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną i organizacyjną wydarzeń w zakresie teatru. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję w danej kategorii.

- Pierwsze miesiące pandemii przyniosły teatrowi nie tylko wielki niepokój, ale także chęć utrzymania kontaktu z publicznością i poszukiwania sposobów odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Wtedy z pomocą przyszedł internet. Pierwszy etap działalności online był dla teatrów, jego twórców i organizatorów, fenomenem: fenomenem zasięgów, reakcji, kontaktu. Potwierdzają to między innymi szeroko zakrojone badania „publiczności oraz teatrów online” zlecone i prezentowane przez Instytut Teatralny - wskazuje Olga Sobkowicz, koordynatorka Konkursu. - Ale dość szybko pojawiły się też głosy krytyczne dotyczące takiej formy działalności i uczestnictwa w życiu teatralnym, porównywanych często do „protezy”. Dziś teatr w internecie nabrał kształtu, okrzepł, stał się bardziej profesjonalny, oryginalny i kreatywny - pierwszy rok pandemii pokazał także, że może iść on w parze, albo po prostu obok, teatru, który zaprasza widzów na widownię. Sądzimy, że tak już będzie - dodaje.

Zwycięskie projekty poznamy do 31 maja, a wybierze je pięcioosobowe jury, w którego skład wejdą przedstawicielki i przedstawiciele środowisk twórczych.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz też

DIG IT: nowy konkurs Instytutu Teatralnego dla działań online

19.03

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza konkurs na najlepsze projekty i działania teatralne zrealizowane online w czasie pandemii COVID-19.

czytaj dalej

Aktualności

zobacz wszystkie

Teatry offline i online. O poszukiwaniu strategii przetrwania

09.03

Prezentujemy dwa pierwsze raporty z badań dotyczących życia teatralnego w Polsce w czasie pandemii COVID-19.

czytaj dalej

Artyści w pandemii. Prezentacja raportu z badań | webinar

18.03

Prezentujemy raport, który powstał pod kierownictwem prof. Doroty Ilczuk.

czytaj dalej

„Zmiana ustawiania”, czyli synteza dziejów polskiej scenografii nowoczesnej

16.03

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego ukazała się właśnie trzytomowa, bogato ilustrowana synteza dziejów polskiej scenografii teatralnej i społecznej XX i XXI wieku.

czytaj dalej

DIG IT: nowy konkurs Instytutu Teatralnego dla działań online

19.03

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza konkurs na najlepsze projekty i działania teatralne zrealizowane online w czasie pandemii COVID-19.

czytaj dalej