Konkurs im. Jana Dormana

Konkurs im. Jana Dormana

Konkurs adresowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowy, które mają już w repertuarze spektakl dla dzieci i/lub młodzieży.

Konkurs im. Jana Dormana to konkurs na produkcję i eksploatację spektaklu dla dzieci i/lub młodzieży, który będzie prezentowany w placówkach oświatowych wraz z towarzyszącymi mu działaniami edukacyjnymi. Jego celem jest podniesienie jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w szkołach i przedszkolach.

Patronem konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Jako organizatorzy wyrażamy nadzieję, że jego eksperymentalna twórczość oraz głęboko podmiotowe traktowanie dziecka jako odbiorcy sztuki będą wytyczały kierunki dalszego rozwoju artystycznego teatru dla dzieci i młodzieży oraz stworzą nową jakość współpracy pomiędzy teatrem i szkołą.

fot.Archiwum Dormana

Konkurs im. Jana Dormana organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W tegorocznej edycji wybieramy gotowe już spektakle, a nie jak dotąd, ich projekty. Mogą do niego aplikować samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, które w swoim repertuarze mają spektakl przeznaczony dla młodzieży w wieku 10-15 lat oraz chcą go prezentować w szkołach wraz z działaniami edukacyjnymi.

Tym samym rezygnujemy ze wsparcia produkcji nowych przedstawień – zauważyliśmy bowiem, że w ciągu ostatnich lat powstało wiele znakomitych spektakli dla młodzieży – zarówno w poprzednich edycjach Konkursu im. Jana Dormana, jak i poza nim. To propozycje przygotowane z myślą o potrzebach młodych ludzi. Zależy nam na tym, by miały one szanse zostać zaprezentowane właśnie w placówkach oświatowych po dostosowaniu do specyficznych szkolnych warunków. Mamy nadzieję, że wizyta teatru sprawi, że młodzież zacznie się interesować tą formą sztuki, dostrzeże w niej przestrzeń rozmowy o ważnych dla niej sprawach, a dla artystów bezpośredni kontakt z widzem poza murami instytucji okaże się wielką przygodą.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie wniosków w wersji elektronicznej do godz. 15:00 do 10 lutego 2020 roku. na adres konkurs.dorman@instytut-teatralny.pl oraz nadesłanie wydruku wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz 1 płyty DVD lub CD z rejestracją spektaklu do dnia 10 lutego 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1,
00-467 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs im. Jana Dormana

Więcej informacji: www.dorman.e-teatr.pl.

Powiązane