33. Kongres SIBMAS

W dniach 2-5 czerwca 2020 w Warszawie odbędzie się 33. Kongres SIBMAS – międzynarodowej organizacji zrzeszającej instytucje posiadające w swoich zbiorach kolekcje teatralne / instytucje w sposób praktyczny związane z gromadzeniem i ochroną teatraliów.

Tematy 33. Kongresu SIBMAS „Performing the future. Institutions and politics of memory”

– Fakty, afekty, narracje – idee i praktyki muzeum narracyjnego
– Muzea, archiwa i biblioteki jako przestrzenie interaktywne – jak rozwijać relacje z użytkownikami i praktykami sztuk performatywnych, by wspólnie budować otwarte społeczeństwo
– Komunikacja i kolekcja – tworzenie wystaw i narracji wokół instytucji
– Instytucje zajmujące się dziedzictwem teatralnym a polityki pamięci – jakich narracji potrzebujemy i do czego
– Kanoniczne i alternatywne rozumienie archiwum sztuk performatywnych
– Ciało i archiwum – dokumentacja tego, co niemożliwe do zachowania
– Performowanie przeszłość/przetwarzanie narracji – współpraca między instytucjami i artystami
– Wpływ założeń ideologicznych oraz polityk kulturalnych na teatr i instytucje zajmujące się jego dziedzictwem
– Ekologia muzeum, biblioteki i archiwum. Praktykowani troski o Ziemię, czyli jak wykonywać swoje zadania i zarazem dbać o planetę.

Kongres organizowany był przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Powiązane