SharedSpace: Music Weather Politics

SharedSpace: Music Weather Politics

Tworzenie platformy do badania szeroko rozumianej współczesnej scenografii oraz odkrywanie scenografii jako interdyscyplinarnej dziedziny i aktywnego elementu w procesie tworzenia relacji.

Muzyka, pogoda i polityka to główne ramy tematyczne międzynarodowego projektu poświęconego scenografii SharedSpace: Music Weather Politics.

Celem SharedSpace było zredefiniowanie, zilustrowanie oraz aktywne tworzenie nowego sposobu myślenia o przestrzeni scenicznej. Ambicją projektu było stworzenie szerokiego forum skupiającego profesjonalnych twórców teatralnych, studentów i publiczność, aby ci mogli wspólnie dyskutować oraz poszukiwać nowych pomysłów i inspiracji.

SharedSpace to inicjatywa zarówno badawcza, jak i artystyczna, rozplanowana na 3 lata (2013-2016) i angażująca 12 instytucji z całej Europy.
Projekt adresowany był do scenografów, twórców teatralnych, architektów, teoretyków, osób profesjonalnie zajmujących się sztuką, studentów i szerokiej publiczności. Podstawą programu są sympozja (tzw. Gatherings oraz Retreats), wystawy (robocze tytuły: Muzyka, Pogoda, Polityka, Przedmiot, Twórcy, Przestrzeń, Plemiona) oraz SpaceLab [laboratorium przestrzeni], czyli moduł edukacyjny (serie warsztatów, performance, koprodukcje, itp.). Chociaż projekt miał wymiar globalny, zadaniem każdego z partnerów było opracowanie wyjątkowej perspektywy, która odpowie na lokalne potrzeby jego kraju.

Punktem kulminacyjnym SharedSpace było Praskie Quadriennale Scenografii i Przestrzeni Teatralnej, które odbyło się między 18 a 28 czerwca 2015 roku w Pradze (Czechy).

Polscy partnerzy SharedSpace: Music Weather Politics: Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewkiego, który organizował m. in. cykl warsztatów.

www.sharedspace.cz

Organizator SharedSpace: Praskie Quadriennale
Partnerzy: Finnish National Gallery, Museum of Contemporary Art, Kiasma Theatre; New Theatre Institute of Latvia; Santarcangelo dei Teatri; Victoria and Albert Museum; Theatre Faculty Utrecht School of the Arts; Academy of Performing Arts in Prague; The Royal Central School of Speech and Drama; Centre for Creative Actions IMPACT Macedonia; Centrum Scenografii, Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach; Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego; University College of Østfold, Norwegian Theater Academy; The Swiss Arts Council Pro Helvetia; School of Visual Theatre Jerusalem.
Organizatorem i sponsorem Praskiego Quadriennale było Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, a głównym wykonawcą Instytut Sztuk i Teatru.

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności