Kalendarium

ABUNDANCE. Paweł Konior

18:00 28.06.2021

28 czerwca, godz. 18.00-20.00

W czasie warsztatów będziemy używać naszych ciał jako kluczy, które pozwolą nam otworzyć drzwi prowadzące do stworzenia nowych map odczuwania oraz odkrycia nowych ścieżek ruchu. Stając się uważnymi obserwatorami siebie i przestrzeni, w której się znaleźliśmy, będziemy próbowali na bieżąco stawiać sobie pytania: czy nasz ruch dokądś nas prowadzi, a jeśli tak, to gdzie. W ciągu tych kilku dni będziemy chcieli sięgnąć do źródła improwizacji, które ma miejsce w nas samych. Skupimy się na ruchu, który wykracza poza rozum, wychodzi ponad to co analityczne, przemyślane, szablonowe, wyuczone, znajome. Zastanowimy się, jak dalece kontrolujemy każdy nasz ruch i jaki to przynosi skutek oraz jak świadomie rezygnować z kontroli. Sprawdzimy, co czujemy, kiedy pozwalamy, aby nasze ciało nas prowadziło, podążając za intuicją lub kiedy doświadczamy ruchu jedynie jako bierni obserwatorzy - stwarzając iluzję “possessed body”. Istotna w czasie spotkań będzie świadomość czasu, przestrzeni, muzykalności oraz ich wpływ na naszą uważność i Bycie. Skupimy się na tworzeniu naszego tańca solo, ale również będziemy szukać możliwości
inspirowania się innymi.

Paweł Konior

Performer, tancerz oraz nauczyciel tańca. Studiował w Salzburg Experimental Academy of Dance, swój warsztat taneczny doskonalił w Holandii, Belgii i Polsce z takimi choreografami, jak: Pedro Goucha, Einat Tuchman, Mor Shani, Rita Vilhena, T.r.a.s.h Company, Ugo Dehaes, Tomasz Wygoda, Iwona Olszowska. Jako performera, interesuje go odkrywanie nowych przestrzeni w tańcu oraz nowatorskie podejście do dawnych form ruchu. Taniec postrzega jako studium ludzkiej duszy. Poszukuje indywidualizacji ruchu i rytmu, który wypływając z wnętrza człowieka, jest niepowtarzalny niczym linie papilarne. Ruch, który go fascynuje, jest organiczny, bazuje na emocjach, pogłębia czucie i świadomość ciała.