Kalendarium

Kolektyw Kejos, Miasto, którego nie było | Cyrk: genealogie, imaginaria, translacje

19:00 29.10.2020

[For English scroll down]

Miasto, którego nie było to spektakl łączący techniki sztuki cyrkowej i teatru oraz elementy pokrewnych dziedzin (taniec, teatr ruchu, teatr plastyczny). Spektakl powstał z okazji obchodów jubileuszu 700-lecia Lublina, dlatego inspiracją do stworzenia scenariusza spektaklu były: historia miasta i jego legendy, mity, opowiadania, oraz twórczość artystów związanych z Lublinem, takich jak Franciszka Arnsztajnowa, I.B Singer, Edward Hartwig. Spektakl towarzyszący konferencji "Cyrk: genealogie, imaginaria, translacje". Spektakl odbędzie się w Laboratorium, Sali im. W. Krukowskiego, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 29 października o godz. 19.00. bilety dostępne na stronie internetowej Instututu teatralnego oraz w serwisie GoOut.net w cenie 20 i 25 PLN.

Tytułowe miasto to miejsce częściowo wyobrażone. Przestrzeń spotkań ludzi odmiennych i nie do końca poznanych. Miejsce nieustannego krzyżowania się kultur, postaw, sposobów na życie; prowadzących z jednej strony do nieuchronnych nieporozumień i konfliktów, ale też do tworzenia życiodajnej, twórczej energii, budującej przestrzeń społeczno-kulturową miasta. Poprzez przywołanie historii fikcyjnych z lubelskich legend jak i historycznych postaci, tworzymy wielowymiarowy, oniryczny świat, którego być może nigdy nie było, z pewnością już nie ma, ale w jakiś sposób przeczuwamy jego potencjalną obecność.

Spektaklowi towarzyszy muzyka inspirowana folklorem polskim, żydowskim, ukraińskim i cygańskim a także polskimi szlagierami dwudziestolecia międzywojennego.
W przedstawieniu bierze udział pięciu polskich aktorów, związanych z Kolektywem KEJOS – artystów cyrkowych, oraz muzycy grający na żywo.

Spektakl wyprodukowany został z okazji Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublina przez Carnaval Sztukmistrzów i Stowarzyszenie Ke-JoS-THe-AT-eR z Wrocławia przy współpracy z Centrum Biblioteczno Kulturalnym FAMA we Wrocławiu oraz Festiwalem oFCA w Oleśnicy.
Scenariusz, koncepcja i reżyseria: Jacek Timingeriu, Marta Kuczyńska
Kierownictwo muzyczne: Katarzyna Timingeriu
Scenografia i kostiumy: Diana Jonkisz, Anna Hul
Reżyseria światła: Maciej Dziaczko
Występują: Marta Kuczyńska, Zuzanna Nir, Matylda Gуrska, Marcin Janiak, Adam Banach
Muzycy: Katarzyna Timingeriu, Jacek Timingeriu, Mikołaj Nowicki
Czas trwania: 50 minut

______

English

29.10.2020, 07.00 p.m., "Miasto, którego nie było" ["Nevertown"], Kejos Collective, Laboratory, Wojciech Krukowski’s room, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski [Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art]

The title city is a semi-imaginary place. The space of encounter for people who are unique and not fully realistic. The place of constant crossing of cultures, attitudes and lifestyles; leading on the one hand to inevitable misunderstandings and conflicts, on the other, to the creation of life-giving, creative energy, composing the socio-cultural space of the city.
By recalling fictional Lublin legendary stories and historical figures, we create a multidimensional, oneiric world that perhaps has never existed, and certainly does not exist anymore, but somehow we sense its potential presence.
"Nevertown" is a show combining the circus art techniques and theatre as well as elements from related fields (dance, movement theater, visual theater).

The show is accompanied by music inspired by Polish, Jewish, Ukrainian and Gypsy folklore, as well as Polish hits of the interwar period.

The performers are five Polish actors associated with the KEJOS Collective - circus artists, and live musicians.
The performance was produced for the 700th anniversary of the City of Lublin by Carnaval Sztukmistrzów and the Ke-JoS-THe-AT-eR Association from Wrocław in association with the FAMA Library and Cultural Center in Wrocław and oFCA Festival in Oleśnica.
Script, concept and direction: Jacek Timingeriu, Marta Kuczyńska
Musical direction: Katarzyna Timingeriu
Scenography and costumes: Diana Jonkisz, Anna Hul
Light Director: Maciej Dziaczko
Starring: Marta Kuczyńska, Zuzanna Nir, Matylda Gуrska, Marcin Janiak, Adam Banach
Musicians: Katarzyna Timingeriu, Jacek Timingeriu, Mikołaj Nowicki
Duration: 50 minutes

Kolektyw KEJOS

Kolektyw KEJOS działa niezależnie w ramach Stowarzyszenia KEJ-OS-THE-AT-ER, które od 2004 roku pracuje na rzecz popularyzacji idei Nowego Cyrku jako formy sztuki. KEJOS to grupa artystów, która w swej pracy skupia się nad wykorzystaniem technik cyrkowych jako środka wyrazu równorzędnego z innymi formami performatywnymi takimi jak teatr, taniec, muzyka czy multimedia. Spektakle grupy łączą w sobie różnorodne dziedziny sztuki uporządkowane, podobnie jak w teatrze, według pewnego scenariusza, tematu i historii. W odróżnieniu od tradycyjnego cyrku, pokazy kolektywu stanowią nie tylko serię sztuczek, lecz spójną artystyczną wypowiedź. Członkowie Kejos aktywnie uczestniczą we współtworzeniu festiwalu Carnaval Sztukmistrzów, OFCA, Cyrkopole i innych wydarzeń w Polsce i zagranicą, a od 2016 roku KEJOS wraz z Centrum Biblioteczno-Kulturalnym FAMA we Wrocławiu współtworzy Centrum Nowego Cyrku – miejsce popularyzacji idei, rozwoju i praktykowania Nowego Cyrku.