Kalendarium

Konferencja Zespołu Eksperckiego ds. sytuacji teatrów. Zadaj pytanie!

12:00 23.10.2020

23 października odbędzie się konferencja Zespołu Eksperckiego ds. sytuacji teatrów, powołanego przy Instytucie Teatralnym. Podczas wydarzenia poruszone zostaną najistotniejsze problemy dotyczące organizacji życia teatralnego w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Już dziś każda zainteresowana osoba może zadać pytanie ekspertom. Streaming konferencji dostępny będzie na stronie internetowej, kanale YouTube oraz na Facebook'u  Instytutu Teatralnego. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa!

W programie konferencji znalazły się trzy panele dyskusyjne dotyczące kwestii finansowych, ustrojowych i "pandemicznych". Pierwszy z wymienionych poświęcony będzie uruchomionemu 8 października Funduszowi Wsparcia Kultury. W jego budżecie znalazło się aż 400 mln zł, które zostaną przeznaczone na zrekompensowanie instytucjom artystycznym, organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność kulturalną w obszarze teatru, muzyki lub tańca strat poniesionych z powodu pandemii COVID-19. Powołanie Funduszu zostało zainicjowane przez nasz Zespół, a założenia finansowe wypracowane we współpracy z ekspertami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przedstawicieli środowisk muzycznych i tanecznych.

Podczas panelu pandemicznego omówimy obecną kondycję oraz wyzwania stojące przez teatrami i artystami w czasie pandemii oraz przyjrzymy się obowiązującym wytycznym i zagadnieniom dotyczącym komunikacji z widzami. Panel ustrojowy poświęcimy na analizę obecnych przepisów regulujących życie teatralne w Polsce oraz pracę artystów teatru i zwrócimy się w stronę „katalogów dobrych praktyk” w relacjach między poszczególnymi grupami interesariuszy.

Przebieg konferencji będzie w całości transmitowany w internecie - na stronie www Instytutu Teatralnego oraz w naszych kanałach społecznościowych. Co ważne, "wirtualni uczestnicy" konferencji będą mogli „na żywo” zadawać pytania panelistom - przewidzieliśmy na to miejsce w programie wydarzenia.

Uwagi, spostrzeżenia i sugestie tematów lub problemów wartych omówienia można zgłaszać już dziś, wysyłając wiadomość na adres: noweotwarcie@instytut-teatralny.pl. Gorąco do tego zachęcamy!

Przypominamy, że na wszystkie pytania dotyczące Funduszu Wsparcia Kultury czekamy również tutaj: fwk_teatr@instytut-teatralny.org, fwk_muzyka@imit.org.pl, fwk_taniec@imit.org.pl.

Pomoc świadczymy także telefonicznie - w okresie naboru wniosków czynne są dwie infolinie (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10:00-15:00): Instytut Teatralny: 22 122 11 83 oraz Instytut Muzyki i Tańca: 22 122 11 82.