Kalendarium

KSIĄŻKA W TEATRZE: Kantor Nie/obecność

18:00 28.09.2020

Instytut Teatralny zaprasza na spotkanie z cyklu KSIĄŻKA W TEATRZE poświęcone książce Katarzyny Fazan Kantor Nie/obecność. Rozmowę z udziałem Katarzyny Fazan, Joanny Stacewicz-Podlipskiej i Romana  Pawłowskiego poprowadzi Karolina Czerska. Spotkanie odbędzie się w środę 28 września o godzinie 18:00 w siedzibie Instytutu Teatralnego.

Spotkanie odbędzie się w sali teatralnej Instytutu zgodnie z zachowaniem wymogów nowej dyscypliny sanitarnej i wytycznych w zakresie minimalizowania zagrożenia dla odwiedzających. Szczegółowe informacje o tym, co mogą Państwo zrobić przed przyjściem do IT dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa oraz o tym, co my robimy w tym zakresie, znajdą Państwo w mailach z potwierdzeniem rezerwacji miejsca oraz na naszej stronie www.

Książka Katarzyny Fazan to ważne osiągnięcie w dziedzinie badań nad twórczością  Tadeusza Kantora. Publikacja tomu wydaje się niezwykle aktualna, zważywszy na  zbliżającą się w grudniu 2020 roku 30. rocznicę śmierci artysty. Praca ta nie tylko  stanowi podsumowanie dorobku autorki, która od wielu lat zajmuje się dziełem  Kantora, ale także otwiera pole nowych odczytań jego sztuki, próbuje pokazać  odmienne sposoby jej recepcji i zwrócić uwagę na jej radykalne znaczenia.  Proponowany sposób interpretowania dzieł artysty, a także zasugerowany  performatywny wymiar jego praktyk wskazuje na inne przestrzenie obecności  teatralnego i plastycznego dorobku Kantora. Trzy części pracy – „Manifestacje”,  „Konfrontacje”, „Ślady” – wyznaczają zarys nowej topografii możliwego ulokowania  jego twórczości. […] To projekt o niezrównanej skali, imponujący zarówno pod  względem wartości historiograficznej, jak i krytycznej przenikliwości, precyzji  myślenia i twórczego podejścia do przedmiotu badań.
Z recenzji prof. Michała Kobiałki, University of Minnesota

Tom Kantor. Nie/Obecność zogniskowany jest wokół osobowości artystycznej  Tadeusza Kantora, jego twórczości, obecnych w niej przekształceń i nawrotów,  zmieniających się technik plastycznych i projektów teatralnych; jest to studium  miejsc ważnych dla biografii artysty i archiwów jego pamięci, analiza  pozostawionych, albo śladowych, albo restytuowanych, albo wreszcie  konstruowanych przez nieobecność, znaków jego obecności i dynamicznego dzieła.  […] Autorka przeprowadza czytelnika przez kolejne „stacje” artystycznej,  intelektualnej i emocjonalnej podróży Kantora – artysty obecnego i nieobecnego,  tworzącego, a zarazem będącego obiektem przetwarzania w sztuce. Z tego właśnie  powodu książka niniejsza jest także wspaniałą podróżą – peregrynacją przez sztukę  współczesną: malarstwo i instalacje, performans i przedstawienia teatralne,  zwłaszcza przez scenografię i obiekty eksponowane jako osobne dzieła sztuki. Jest  to książka nie tylko o Kantorze, ale i o sztuce współczesnej, także o sztuce czasów,  w których żyjemy.
Z recenzji prof. Włodzimierza Szturca, Uniwersytet Jagielloński

Katarzyna Fazan

wykłada w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki  Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale Reżyserii Dramatu w Akademii  Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego. Autorka prac poświęconych  literaturze modernizmu, estetyce teatru i związkom scenografii z plastyką. Wydała  monografię Szczera poza dekadenta. Kazimierz Tetmajer między epistolografią a  sztuką (2001), Projekty intymnego teatru śmierci. Wyspiański – Leśmian – Kantor  (2009), była współredaktorką dwutomowego wydania pism teatralnych i filmowych  Tadeusza Peipera Wśród ludzi na scenach i na ekranie (2000), opracowania  edytorskiego i naukowego Utworów wybranych Ludwika Marii Staffa (2004), książki  zbiorowej Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności (2014), także jej wersji angielskiej Tadeusz Kantor  Today: Metamorphoses of Death, Memory and Presence. Współredagowała tom  Odsłony współczesnej scenografii. Problemy – sylwetki – rozmowy (2016).  Przewodniczy komitetowi redakcyjnemu serii Wydawnictwa Uniwersytetu  Jagiellońskiego Teatr/Konstelacje, jest stałym współpracownikiem „Didaskaliów”.