Kalendarium

Nagroda Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych 2020

18:00 23.04.2020

23 kwietnia zostanie ogłoszona nagroda Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych dla najlepszej publikacji książkowej z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych za rok 2019.

Przed ogłoszeniem nazwiska laureata lub laureatki zostaną zaprezentowane wszystkie książki nominowane w tym roku przez członków Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych do Nagrody PTBT.

Wśród nich znalazła się nasza publikacja - "Demokracja. Przedstawienia" Joanny Krakowskiej, która zamyka serię Instytutu Teatralnego poświęconą teatrowi publicznemu w Polsce 1765-2015. Jak pisała o niej prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska książka "przedstawia w ośmiu odcinkach plus aneks doświadczenia antykapitalistycznego teatru krytycznego".

"Demokracja" dostępna jest w bezpłatnej wersji online na stronie Encyklopedii Teatru Polskiego a także - w wersji drukowanej - w księgarni Prospero (www.prospero.e-teatr.pl): tu wydana wraz z nośnikiem zawierającym filmy found footage zrealizowane przez Joannę Krakowską, Michała Januszańca i Ewę Hevelke.

Ogłoszenie werdyktu Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych:

Książki nominowane do nagrody PTBT 2020 (w kolejności alfabetycznej tytułów):

"Archiwum teatru XIX wieku. Ludzie, dokumenty, historie" / Dorota Jarząbek-Wasyl, Barbara Maresz. - Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2019.

"Demokracja. Przedstawienia" (seria: "Teatr publiczny. Przedstawienia 1765-2015") / Joanna Krakowska. - Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut Sztuki PAN, 2019.

"Hamlet.pl. Myślenie Hamletem w powojennej kulturze polskiej" / Wanda Świątkowska. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

"Kantor. Nie/obecność" / Katarzyna Fazan. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

"Teatr i polityka. Dyskursy polityczne w polskiej dramaturgii współczesnej" / Piotr Dobrowolski. - Poznań: Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2019.