Kalendarium

NEKROPERFORMANS: ARCHIWUM WIELKIEJ WOJNY

18:00 08.10.2015

NEKROPERFORMANS: Archiwum Wielkiej Wojny

Analiza kondycji – również cielesnej – szeregowego żołnierza Wielkiej Wojny. Punktem wyjścia będzie tu Benjaminowskie przeciwstawienie sobie pojęć „doświadczenia” (Erfahrung) i „przeżycia” (Erlebnis) jako symptomu fundamentalnych przekształceń percepcji indywidualnej i zbiorowej. Refleksji poddane zostaną sposoby tworzenia ram estetycznych dla doświadczonego wojną „kruchego życia” oraz narracyjne strategie przepracowywania traumy. W centrum analizy znajdzie się intensywnie wykorzystujący dokumentację archiwalną teatr polityczny byłego żołnierza I wojny światowej, Erwina Piscatora.

WSTĘP WOLNY
ADRES:

Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1

NEKROPERFORMANS

Punktem wyjścia do cyklu opowieści o teatrze Wielkiej Wojny są uwikłane w wydarzenia geopolityczne biografie intelektualistów, artystów, żołnierzy i rewolucjonistów. Historie ludzi i ich dzieł, ułożone na wzór atlasu obrazów, tworzyć będą rodzaj alternatywnego archiwum kultury, dokumentującego doświadczenie skonfrontowanej z przemocą wojenną jednostki. Ramę teoretyczną wykładów-opowieści stanowią dwa autorskie pojęcia: ciało-archiwum oraz nekroperformans. Oba neologizmy już w samym kształcie językowym odsłaniają fundamentalną dla teatru problematykę mediatyzacji doświadczenia, a także relacji między materią ożywioną i nieożywioną oraz między działaniem a jego dokumentacją. Wyłaniające się z analizy archiwum kultury opowieści mają na celu sformułowanie projektu antropologii, ufundowanego na doświadczeniu Wielkiej Wojny i zapisanego w formule teatru nowoczesnego.

Wykłady zapowiadają książkę Doroty Sajewskiej, którą w 2016 roku zainaugurowana zostanie seria wydawnicza Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego.

dr Dorota Sajewska

Adiunkt w Zakładzie Teatru i Widowisk IKP UW. Zajmuje się problematyką medialności i polityczności teatru, a także współczesnymi teoriami dotyczącymi dokumentacji i performansu. W latach 2008–2012 zastępca dyrektora artystycznego Teatru Dramatycznego w Warszawie. Autorka tekstów o teatrze i scenariuszy teatralnych, przekładów współczesnych sztuk niemieckich oraz tekstów teoretycznych. Współtłumaczka książki H.-T. Lehmanna Teatr postdramatyczny. Autorka dwóch książek: „Chore sztuki”. Choroba/tożsamość/dramat (2005) oraz Pod okupacją mediów (2012), współautorka i współredaktorka książki RE//MIX. Performans i dokumentacja (2014).

Projekty

zobacz wszystkie

NEKROPERFORMANS. Kulturowa rekonstrukcja teatru Wielkiej Wojny

21.12

Wykłady Doroty Sajewskiej - cykl opowieści o teatrze Wielkiej Wojny.

czytaj dalej