Kalendarium

SZCZELINY ISTNIENIA

19:00 21.09.2018

Szczeliny istnienia to solo Sylwii Hanff z muzyką elektroakustyczną-akusmatyczną autorstwa wybitnego francuskiego kompozytora Pierre’a Boeswillwald’a.

Artyści spotkali się w 2017 na międzynarodowym festiwalu EN CHAIR ET EN SON pod Paryżem, na którym realizowali wspólny performance „Zmierzch opuszczonych miast”. Po zakończeniu tamtego projektu Pierre Boeswillwald zaproponował skomponowanie utworu specjalnie dla warszawskiej tancerki butoh.

Część I. Yohaku
Cześć II. Horyzont zdarzeń
Część III. 6,6 miliardów Słońc
Imagine the Abstract
being played in the G major
deep space black with flashes of darker
blackness pornographic obscenity
imagined experienced totality
Blackness light-years
Between stars

yourself suspended
worship
nothing at all in deep
space

An exhausted sun slow painless
death moved around
like clouds passing across the moon
meaning
from them

The cold of interstellar
space. Abstract
Non-Euclidean geometries. Voices green, purple, red.
The universe sent into reverse. Apocalypse postponed
Time running backwards
overwhelmed

[Poezja Znaleziona/Black-out poetry - Sylwia Hanff]

Tytuł pochodzi z książki J. Brach-Czajny: „Wniknięcie. To, co niewidoczne, ukryte bywa w szparach, szczelinach, pęknięciach prowadzących w głąb, pod powierzchnię, na drugą stronę rzeczywistości. Tej samej jednak. [...]  Patrząc nie tylko wydobywamy obserwowaną rzeczywistość, ale również budzimy.” [J.Brach-Czajna, „Szczeliny istnienia”, Wydawnictwo eFKa 2006.]. Chyba najlepiej oddaje zgłębianą w butoh mistykę istnienia. Yohaku to „pusta przestrzeń” w sztuce japońskiej (ikebana, malarstwo). Butoh wynika z pokory i zajmuje się tym, czego nie rozumiemy. Jest dotykaniem Nieznanego. Stąd 6.6 miliardów Słońc- masa czarnej dziury. Ma ona krawędź nazywaną horyzontem zdarzeń.

Koncepcja, choreografia, taniec butoh: Sylwia Hanff
Muzyka: Pierre Boeswillwald
Reżyseria świateł: Roman Woźniak
Kostium: Monika Moskwa

Project współfinansowany przez m.st. Warszawa.
Podziękowania dla Centrum „Łowicka” za udostępnienie sali na próby.

WSTĘP WOLNY

liczba miejsc ograniczona

obowiązują bezpłatne zaproszenia

ADRES:

Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1
00-467 Warszawa

Sylwia Hanff

Pionierka i najbardziej rozpoznawalna tancerka butoh w Polsce. Uczyła się u największych mistrzów butoh (Ko Murobushi, Daisuke Yashimoto, Carlotta Ikeda, Yoshito Ohno oraz Atsushi Takenouchi, Tadashi Endo, Ken Mai, Kan Katsura i inni); performerka teatru fizycznego, instruktorka improwizacji tańca i symboliki ciała, nauczycielka jogi i medytacji; tańca współczesnego i orientalnego uczyła się na wielu międzynarodowych festiwalach i warsztatach tańca w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii; brała udział w międzynarodowych projektach tanecznych; była aktorka zespołu Warszawskiego Teatru Pantomimy, 10 lat współpracowała z Teatrem Narodowym i Operą Narodową; współpracuje z teatrami fizycznymi i eksperymentalnymi; mgr filozofii UW; menadżerka kultury – od wielu lat organizuje wydarzenia butoh; od kilkunastu lat prowadzi warsztaty pracy z ciałem i medytacji w ruchu. Od 2002 r. prowadzi Teatr Limen Butoh, stworzyła 18 autorskich spektakli solowych i zespołowych oraz wiele etiud i improwizacji. Została opisana w książce „Obecni ciałem. Warsztat polskich tancerzy” Magdaleny Zamorskiej i The Body Revolving Stage. New Dance in New Poland, Jadwigi Majewskiej.  Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. www.limenbutoh.net  FB https://www.facebook.com/limenbutoh

BUTOH

Kontrkulturowa forma współczesnego tańca, która narodziła się w Japonii na przełomie lat 50 i 60 XX w. Zrywa z kanonami tradycyjnej sztuki, nie tylko japońskiej. Inspiracją były też ekspresjonizm, koncepcja teatru okrucieństwa Antonin'a Artaud'a, filozofia Nietzsche’go, pisma Bataille’a, twórczość Genet’a. Odwołuje się do ludowej estetyki brzydoty, sam w sobie jest rytuałem wyzwalającym wewnętrzną energię i eksplorującym mroki podświadomości. Z premedytacją ukazuje zakazane dotąd obszary życia. Butoh to taniec, którego istotą jest poszerzona percepcja ciała wyzwolonego z automatyzmów codzienności, poszukiwanie tego, co autentyczne w ciele, tajemniczego piękna, otwarcie na kontakt z Jaźnią i jedność Uniwersum w jego wiecznym cyklu życia i śmierci. Butoh jest stanem jedności umysłu-ciała umożliwiającym subtelne odczuwanie świata wewnętrznego i zewnętrznego, to czyste doświadczenie zmieniających się stanów istnienia. Tancerz, istniejąc na krańcach czasu, otwiera przestrzeń, w której ujawniają się rzeczy niewidzialne.