Kalendarium

Teatr staropolski. Re: Konstrukcje. Przedstawienia szkół wyznaniowych

18:00 21.05.2020

Zapraszamy na czwarty w ramach cyklu "Teatr Staropolski. Re: Konstrukcje", ale drugi ONLINE, wykład Patryka Kenckiego. Tym razem przyjrzymy się zagadnieniu staropolskich przedstawień szkół wyznaniowych. Premiera ONLINE wykładu odbędzie się 21 maja o godz. 18:00. O tej samej godzinie nagranie pojawi się także na naszym kanale YouTube oraz na stronie www.instytut-teatralny.pl.

Zmiana formuły cyklu spowodowana jest sytuacją epidemioogiczną. Wykłady online re-kontruujące teatr staropolski wpisują się w inne działania podejmowane w ramach akcji #INSTYTUTwsieci.

Cykl wykładów Patryka Kenckiego jest próbą prześledzenia przemian estetycznych w staropolskiej sferze widowiskowej i określenia, jak prezentuje się (staro)polskie „ciało widowiskowe”. Czwarty wykład poświęcamy przedstawieniom szkół wyznaniowych. Dlaczego?

W drugiej połowie szesnastego wieku sprowadzeni do Rzeczypospolitej jezuici rozpoczęli organizację gęstej sieci szkolnictwa, dążąc do tego, aby w każdym znaczniejszym mieście działało prowadzone przez nich kolegium. Jako że ważną rolę w edukacji oferowanej przez Towarzystwo Jezusowe były szkolne przedstawienia, jezuickie szkoły stały się jednocześnie placówkami teatralnymi, niekiedy dysponującymi profesjonalnymi scenami.

Spektakle, w których występowali uczniowie, organizowano również w działających w szesnastym wieku szkołach innowierczych. W kolejnym stuleciu Towarzystwo Jezusowe uzyskało nowego konkurenta, jako że działalnością edukacyjną, a pośrednio teatralną, zajęli się przedstawiciele zakonu pijarów.

Apogeum teatru szkolnego przypadło na epokę saską, kiedy spektakle z udziałem uczniów organizowano w szkołach należących do jezuitów, pijarów, teatynów i unickiego zakonu bazylianów. Wybitni członkowie tych zgromadzeń, tacy jak pijar Stanisław Konarski czy jezuita Franciszek Bohomolec wprowadzili w działalności teatralnej innowacyjne zmiany, które stanowiły zapowiedź nadchodzącej epoki Oświecenia.

PATRYK KENCKI

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Sztuki  Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komisji Artystycznej Konkursu  "Klasyka Żywa" i wiceprezes Polskiej Kompanii Teatralnej. Założyciel portalu "Teatrologia.info".  W przeszłości związany z warszawskim Muzeum Teatralnym, pracował  również jako adiunkt na Wydziale Aktorskim i Wydziale Wiedzy o Teatrze  Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz jako  sekretarz redakcji "Pamiętnika Teatralnego". Autor stu kilkudziesięciu  publikacji, w tym monografii "Inspiracje starotestamentowe w dramacie  polskiego renesansu (1545-1625)", Warszawa 2012. W tym roku ukaże się  jego rozprawa "Staropolski Molière".

HARMONOGRAM WYKŁADÓW

23.01 | Widowiska liturgiczne

20.02 | Widowiska misteryjne

22.04 | Przedstawienia akademickie

21.05 | Przedstawienia szkół wyznaniowych

18.06 | Sceny plebejskie

18.09 | Teatr magnacki

15.10 | Teatr królewski

19.11 | Teatr zawodowy

10.12 | Teatr Narodowy