Nabytki

JEAN RACINE. TRAGEDIE

przełożył i opracował Antoni Libera


Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2019
sygnatura IT 35434
hasła przedmiotowe: Jean Racine (1639-1699); dramat francuski XVII w.;  Antoni Libera (1949-); przekłady polskie


Słynne z najsłynniejszych tragedii światowej literatury, tragedie wielkiego Francuza Jeana Racine'a,  grane stale na scenach świata ukazują się w nowym przekładzie Antoniego Libery.  We wstępie tłumacz szeroko omawia swoje translatorskie wybory i decyzje, na koniec pisząc: „Biorąc pod uwagę wszystkie obserwacje i doświadczenia, zarówno moich poprzedników, jak i własne, powziąłem decyzję, aby Fedrę, a w ślad za nią inne dramaty Racine'a przełożyć po „szekspirowsku”, czyli bezrymowym 11-zgłoskowcem heroicznym. Narzuciłem sobie jednak przy tym dodatkowe reguły, takie jak unikanie przerzutni (zgodnie z przestrzeganą przez Racine'a zasadą „myśl na linijkę”) oraz  różnicowanie wersów pod względem prozodycznym, polegające na zmiennym trybie stosowania średniówki i wykorzystywaniu kataleksy, tak, aby wiersz nie wpadał w nazbyt wyrazisty, dudniący rytm formatu 5+6 […] co groziłoby z kolei innego rodzaju monotonią.”
  Cały drobiazgowy wywód Antoniego Libery, pomieszczony w rozdziale „Od tłumacza”,  na temat pracy nad przekładem tragedii Racine'a jest lekturą osobną, dla znawców nad wyraz ciekawą. Przełożone teksty opatrzył Libera obszernymi przypisami, które dla współczesnego czytelnika są bezcenne.  Tom zamyka Aneks, który zawiera „trzy najsłynniejsze sceny Fedry” w dwóch wersjach przekładu Antoniego Libery 13-zgłoskowcem rymowanym i 11-zgłoskowcem heroicznym: Pierwsze wyznanie Fedry (akt I, scena 3.), Wyznanie Hipolita (akt II, scena 2.0, Drugie wyznanie Fedry (akt II, scena 5.)

Tom zawiera pięć tragedii Racine'a:
Andromacha
Brytanik
Berenika
Ifigenia
Fedra