Nabytki

JERZY KOENIG, ROSJANIE

wybór i redakcja  Paweł Płoski


wyd. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Warszawa 2020
sygnatura IT 35722
hasła przedmiotowe: Jerzy Koenig (1931-2008); teatr rosyjski historia; teatr radziecki.


Jerzy Koenig za życia mówił o tym, że pisze książkę o  Wsiewołodzie Emiljewiczu Meyerholdzie (1874-1940),  wybitnym artyście teatru, twórcy nowatorskiego, współczesnego teatru sowieckiego i wiele osób na tę książkę czekało. Po śmierci Koeniga jego domowe archiwum nie pokazało pracy nad książką, odsłoniło za to wiele tekstów poświęconych teatrowi rosyjskiemu, radzieckiemu.  Te teksty zebrał i opracował Paweł Płoski, uczeń Jerzego Koeniga na Wydziale Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej (dawniej PWST) i pomieścił w tomie Rosjanie, uczeń to serdeczny, bo w 2014 roku wydał  szkice i felietony teatralne Koeniga z lat 1978-2008 pod tytułem Kto ma mieć pomysły? (Instytut Książki) [sygnatura w bibliotece IT 31268] .
Paweł Płoski do książki Rosjanie wybrał trzydzieści tekstów Jerzego Koeniga – tekstów o teatrze, o  Meyerholdzie, o Gogolu, Aleksandrze Ostrowskim, o Czechowie, Wachtangowie, Tairowie, Stanisławskim, Łunaczarskim, Majakowskim, Władimirze Wysockim – o najlepszych, wybitnych.  A w tych tekstach  łączy się  historyczny fakt z osobistą, Koeniga diagnozą, postawioną i opisaną  z pewnością badacza, który zna się na tym, o czym pisze.
W recenzji naukowej profesor Piotr Mitzner napisał o Rosjanach między innymi, że „To bardzo ważna książka. Może nie tylko jako rzecz o historii teatru radzieckiego/rosyjskiego, ale też jako przyczynek do dziejów polskiej inteligencji i jej spojrzenia na Wschód.”