Nabytki

JERZY LIMON, SZEKSPIR BEZ CENZURY. EROTYCZNY ŻART NA SCENIE ELŻBIETAŃSKIEJ

wydała Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2018
sygnatura IT 34549
hasła przedmiotowe: William Shakespeare (1564-1616); dramat elżbietański; sztuka przekładu


We Wstępie Jerzy Limon deklaruje, czego w jego książce nie przeczytamy - życiorysu Williama Szekspira,  rozwikłania zagadki Czarnej Damy, etc.  „Zamiast tego – pisze dalej Limon –  o wielkim poecie i dramatopisarzu Williamie Szekspirze będziemy mówić jako o Mistrzu słowa i … żartu, w tym i frywolnego żartu. […] Zajmiemy się Szekspirem poetą i dramatopisarzem – twórcą, jakiego w Polsce  w znacznym stopniu wciąż jeszcze nie znamy, gdyż był on również niezrównanym mistrzem erotycznego żartu (tak jak i wielu innych wielkich poetów). Nie było to jednak wulgarne, prostackie świntuszenie dla rozbawienia gawiedzi, lecz wysmakowana gra słowna, która z jednej strony zaskakuje otwartością i śmiałością, z drugiej zaś wręcz oszałamia wyobraźnią i inwencją, a także bawi nietuzinkowym poczuciem humoru.” [Wstęp, ss. 39-40]
Nadzwyczajną częścią książki jest bogata ikonografia zgromadzona w zgodzie z tematyką książki.  Ilustracje udostępniły Polska Akademia Umiejętności w Krakowie i Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk. Wszystkie są opatrzone komentarzami, wyjaśnieniami, które „czytają” obraz  - wszystkie są dziełem samym w sobie, fantastyczną lekturą osobną.
Książka ma układ słownikowy. Otwiera ją hasło „account” - „dosł. rachunek, lista, wyliczenie;(dawna wymowa: e'kant) tworzy kalambur (homofon) ze słowem „a count” (dosł. hrabia), a także „a cunt”, czyli „cipa”, „dupa”, jak na przykład w Henryku V (III.iv.51-52), gdzie królewna francuska Katarzyna uczy się angielskiego i słowa „le  f o o t” i „le  c o u n t” bierze za wulgaryzmy w jej rodzimym języku (biorąc je, odpowiednio, za „foutre” - chędożyć i „le con” - cipa).” To tylko początek rozległego hasła także uzupełnianego przykładami rozwiązań translatorskich różnych tłumaczy na język polski, hasła napisanego z wielką erudycją i elegancją. Wszystkie są takie.  A jest ich sto osiem.