Nabytki

KRZYSZTOF NARECKI, MNEME W EPOCE PRZEDSOKRATYKÓW

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2020
sygnatura IT 35666
hasła przedmiotowe: literatura grecka VIII-V w. przed Chr., mneme (pamięć).

 

Analiza znaczenia słowa mneme (pamięć) w epoce przedsokratyków, czyli we wczesnych literackich tekstach greckich (VIII-V w. przed Chr.)
Rozdziały:
Mneme we wczesnych źródłach literackich
Mneme w dramacie greckim (u Ajschylosa, Sofoklesa Eurypidesa)
Mneme w Dziejach Herodota
Mneme w Wojnie peloponeskiej Tukidydesa
Mneme w pismach sofistów