Nabytki

MARIANNA LIS, WAYANG. JAWAJSKI TEATR CIENI

Polski Instytut Studiów nas Sztuką Świata
Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2019
sygnatura IT  35667
hasła przedmiotowe:  teatr cieni; wayang kulit;  teatr lalek

 

Marianna Lis  jest teatrolożką po studiach w Akademii Teatralnej w Warszawie na wydziale Wiedzy o Teatrze. Studiowała teatr cieni wayang kulit w Instytucie Sztuki Indonezyjskiej w Surakarcie. Prowadzi badania terenowe w Yogyarcie i Surakarcie poświęcone współczesnemu wayangowi, sztukom wizualnym i widowiskowym Jawy, również muzyce eksperymentalnej.
„Pierwsza część książki przedstawia historię wayangu oraz elementy tworzące spektakle tradycyjnego współczesnego teatru cieni na Jawie: poczynając od lalkarza będącego również dramaturgiem, reżyserem i dyrygentem, poprzez animowane przez niego lalki, do opisu przestrzeni, muzyki i wreszcie samego przedstawienia. Druga część koncentruje się na pokazaniu współczesnego wayangu, jego roli w najnowszej historii Indonezji i kierunków rozwoju tego teatru w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku.”
Na stronie 136. zdjęcie pokazuje lalkę autorstwa Marianny Lis przedstawiającą Srikandi !  Godne podziwu.