Nabytki

MONIUSZKO. KOMPENDIUM. OSOBA I DZIEŁO STANISŁAWA MONIUSZKI WE WSPÓŁCZESNEJ PERSPEKTYWIE

pod redakcją Ryszarda Daniela Golianka


Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2020
sygnatura IT 35820
hasła przedmiotowe: Stanisław Moniuszko (1819-1872); muzyka polska XIX w.; opera polska XIX w.; kultura muzyczna w Polsce XIX w..

Książka jest cennym, niesłychanie potrzebną naszej współczesności, namacalną konsekwencją  przypadających w 2019 roku obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Powstały przed rocznicą moniuszkowską, powołany przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, zespół o nazwie Komitet Redakcyjny Dzieł Stanisława Moniuszki przygotowuje i publikuje źródłowe wersje dzieł kompozytora, a także doprowadził do wydania książki Moniuszko.Kompendium, która ma ambicje „wypełnić dojmujący brak nowszych prac syntetycznych, poświęconych biografii i twórczości autora Strasznego dworu.” Niemal siedemset stron, wzorowa edycja, są indeksy, bibliografia, starannie reprodukowane ilustracje.


spis treści:

Ryszard Daniel Golianek – Wstęp

część I Biografia
Tomasz Baranowski – Moniuszko 1819-1872
Magdalena Dziadek – Światopogląd

część II Opera
Alina Borkowska-Rychlewska – Libreciści i libretta
Grzegorz Zieziula – Dzieła operowe
Małgorzata Sokalska – Dramaturgia oper
Ziemowit Wojtczak – Styl wokalny

część III Pozostałe gatunki i nurty twórczości
Sviatlena Niemahaj – Operetki i wodewile
Małgorzata Komorowska – Muzyka baletowa
Małgorzata Komorowska – Muzyka teatralna
Małgorzata Grajter – Muzyka chóralna i oratoryjno-kantatowa
Remigiusz Pośpiech – Muzyka religijna
Magdalena Chrenkoff, Irena Poniatowska – Pieśni
Julia Gołębiowska – Muzyka instrumentalna

część IV Obecność i rezonans
Łukasz Borowicz – Fonografia
Rafał Ciesielski – Piśmiennictwo i krytyka
Agnieszka Topolska – Miejsce i znaczenie