Nabytki

OLGA MASTELA, „OCZYMA DUSZY...” "Zimowa opowieść" Williama Shakespeare'a i jej polskie interpretacje: szkice krytycznoliterackie, streszczenia oraz przekłady

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019
sygnatura  IT 35432
hasła przedmiotowe: William Shakespeare (1564-1616); dramat elżbietański;  Zimowa opowieść; recepcja; interpretacja; przekłady.


Autorka książki, Olga Mastela, jest filolożką, przekładoznawczynią, tłumaczką, pracuje w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W monografii „Oczyma duszy...”  Olga Mastela zajmuje się Zimową opowieścią,  jednym z najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych dramatów Shakespeare'a (grany jest w Polsce także pod tytułem Opowieść zimowa), jego obecnością w polskiej kulturze, recepcją literacką i teatralną. Autorka mówi, że głównym celem jej pracy przedstawionej w książce „jest unaocznienie niezwykłego bogactwa interpretacji Zimowej opowieści, wyłaniającego się ze stworzonych w Polsce Studiów literackich i przekładów tej sztuki. Szczególna uwaga zostanie przy tym zwrócona na odczytania typowo polskie, warunkowane polską kulturą (historią, polityką, religią, literaturą i sztuką), w tym na aluzje do polskości wprowadzone do przekładów dramatu przez tłumaczy.”  [Wprowadzenie, s. 16]
Książka ma trzy rozdziały:
Angloamerykańska recepcja Zimowej opowieści w zarysie
Zimowa opowieść w polskiej krytyce literackiej
Zimowa opowieść w polskich przekładach