Nabytki

POLSKA KRYTYKA TEATRALNA XX WIEKU SYLWETKI KRYTYKÓW. WYBRANE PROBLEMY

pod redakcją Moniki Gabryś-Sławińskiej


Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019
sygnatura  IT 35593
hasła przedmiotowe: krytyka teatralna XX w.;  Adam Grzymała Siedlecki (1876-1967); Władysław Rabski (1865-1925); Konstanty Puzyna (1929-1989); Edward Csató (1915-1968);  Kazimierz Skibiński (1786-1859); Jędrzej Cierniak (1886-1942); Cyprian Norwid (1821-1883); czasopismo „Sfinks” (1908-1913);  Ilustrowany dwutygodnik artystyczny „Teatr” (1912-1913); Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice.


W 2017 roku  ukazał się tom zatytułowany Polska krytyka teatralna XIX wieku. Postaci i zjawiska [ w zbiorze biblioteki IT z sygnaturą 34462]  pod redakcją Moniki Gabryś-Sławińskiej, również wydany przez UMCS w Lublinie  w serii Obrazy Kultury Polskiej. Po dwóch latach prezentujemy nowy tom, kontynuację tamtego, odnoszący się do krytyki teatralnej XX wieku.  Redaktorka książki pisze we Wstępie, że pomieszczonych w książce jedenaście artykułów i szkiców dotyczy „różnorodnych zjawisk teatralnych XX w. Zgodnie z tradycją cyklu proponujemy otwarcie się na różne perspektywy badawcze oraz opis szerokiego zakresu problemów.”

rozdziały:

Tomasz Sobieraj -  U progu „sceny jutrzejszej”. Wczesna krytyka i myśl teatralna Adama Grzymały  Siedleckiego
Magdalena Piotrowska -  Nie tylko Ibsen. O recenzjach teatralnych Władysława Rabskiego w  Kurierze Warszawskim”                                                    (1902-1925)
Grzegorz Kondrasiuk -  Konstanty Puzyna – krytyk w działaniu (1947-1956)
Marta Karasińska - Wśród interpretacji. O pracach krytycznoteatralnych Edwarda Csató
Anna Podstawka -  Krytyka teatralna w „Sfinksie” (1908-1913)
Dawid Maria Osiński - Aktor jako komentator i krytyk teatru. Autobiografia Kazimierza  Skibińskiego A.D. 1912
Maria Jolanta Olszewska -  Jędrzeja Cierniaka idea monumentalnego teatru ludowego
Jarosław Cymerman -  „Niech krytyka podejmie ton zawodowy”. Krytyka i sprawozdawczość  teatralna w pierwszych                                                   miesiącach tzw. Polski Lubelskiej
Karol Samsel - Cyprian Norwid w teatrze i krytyce teatralnej XX wieku
Tadeusz Kornaś -  Krytyk jako uczestnik. Opisywanie parateatru – Grotowski, Gardzienice i inni
Kazimierz Gajda -  „Teatr“ 1912. Przegląd bibliograficzny