Nabytki

SPOTKANIA U MODRZEJEWSKIEJ

redakcja Alicja Kędziora, Emil Orzechowski


Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019
Arte & Ratione Wydawnictwa Pracowni Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej i Fundacji dla Modrzejewskiej
sygnatura  IT 35610
hasła przedmiotowe: Helena Modrzejewska (1840-1909); teatr XIX w.; aktorki polskie XIX w.; Jan Matejko (1838-1893);  kształcenie muzyków.

Kolejny tom w serii wydawniczej „Arte et Ratione”  pokazujący plon badań Pracowni Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz działalności wspierającej te badania Fundacji dla Modrzejewskiej.  Jak piszą redaktorzy tomu we wstępie o pięknym tytule Ku odrobinie duchowej radości podobnie do poprzednio wydanych także ta książka  zawiera „artykuły naukowe i eseistyczne badaczy oraz sympatyków artystki”.

spis treści:


Alicja Kędziora, Adam Mickiewicz. Ikonograficzne źródła do badań nad życiem, twórczością i  recepcją (na podstawie                       „Tygodnika Illustrowanego” z lat 1898-1907)

Alicja Kędziora, „[...] róże cudownie kwitną”. Opowieść o Helenie Modrzejewskiej i kwiatach

Marta Kłak-Ambrożkiewicz, Jan Matejko i teatr – inspiracje, aktorzy, realizacje, twórczość

Krzysztof Kurek, „Meteor, który na chwilkę na scenie naszej zabłysnął...” Okolicznościowe  wiersze, toasty i przemówienia                 opublikowane w prasie poznańskiej w związku z występami  gościnnymi Heleny Modrzejewskiej w latach 1880-1903

Emil Orzechowski, „Sarmatia's Daughter Grand”

Emil Orzechowski, „Sarmatia's Daughter Grand!” - „sławna córa narodu polskiego”

Marek Skrukwa, Klucz do odbioru muzycznej ekspresji

Małgorzata Sternal, „Ja chcę tylko grać!” - o aspiracjach i realiach życia zawodowego młodych  artystów muzyków