Nabytki

W. H. AUDEN, ANTOLOGIA GRECKA

Biblioteka kwartalnika KRONOS
wyd. Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2020
sygnatura IT  35657
hasła przedmiotowe: W.H. Auden (1907-1973); starożytna literatura grecka – antologia

 

W.H. Auden: „Skoro kultura Starożytnych ma również nam, „karłom”, wejść w krew, jej odbiór nie może być wyłącznie estetyczny. Powinniśmy szukać w niej nie tylko piękna frazy, które nieodwracalnie gubi się w przekładzie, lecz nade wszystko człowieka w całym jego historycznym skomplikowaniu oraz w kolejnych epokowych przełomach  i nawarstwieniach.”
Ułożona przez Audena antologia kultury greckiej począwszy od Homera aż po Galena jemu samemu wydawała się, jak pisał „przedsięwzięciem cokolwiek ryzykownym”.  Jak każda antologia jest wyborem autorskim.
Teksty polskie w przekładach  uznanych tłumaczy.

KOSMOGONIE I KOSMOLOGIE

Stworzenie
Pięć wieków
Prometeusz
Zeus
Dionizos
Matka Ziemia
Pomniejsze bóstwa
Prawdziwy Bóg
Słowo
Prawda
Miłość i waśn
Bóg i świat
Pierwsza przyczyna

BOHATER

Bohater epicki
Patriota
Atleta
Bohater tragiczny
Człowiek wielki
Człowiek szczęśliwy
Bohater filozoficzny
Inżynier

PRZYRODA

Fizyka. Pierwsza nauka
Fizyka. Przyroda
Matematyka. Liczba i proporcja
Matematyka. Geometria
Medycyna. O powietrzu, wodach i okolicach
Medycyna. Wzrost

CZŁOWIEK

Etyka. Człowiek
Etyka. Niedoskonałość ludzka
Etyka. Miłość własna
Etyka. Natura i kultura
Etyka. Panowanie nad sobą
Etyka. Miłość
Etyka. Eros
Liryka
Epitafium
Sielanka
Bajka
Charakterologia
Biografia

WSPÓLNOTA

Rodzaje państw
Sprawiedliwość
Wykształcenie
Utopia
Syrakuzy
Wyprawa sycylijska