Projekty

1968/PRL/TEATR

1968/PRL/TEATR
red. Agata Adamiecka-Sitek, Marcin Kościelniak, Grzegorz Niziołek

Wydarzenia 1968 roku w Polsce zostały nieodwołalnie powiązane z teatrem, ale niemal wyłącznie z jednym przedstawieniem – Dziadami Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym. Tym samym raz jeszcze zostało przypieczętowane przymierze między polską historią a polskim teatrem romantycznym. Gorliwie uruchomiony mit romantyczny, spełnił rolę przesłony pozwalającej uniknąć spotkania z realnością. Na pytanie, jak wyglądała ta ówczesna realność w porządku fantazmatycznym, próbuje odpowiedzieć wiele tekstów opublikowanych w tym tomie.

Książka jest montażem tekstów i obrazów, nie aspiruje do stworzenia całościowego ujęcia, ujawnia zasadę cięcia, nieciągłości, kontrapunktu. Stawia na świadomie komponowaną – choćby w układzie poszczególnych części i splocie narracji wizualnej i tekstowej – fragmentaryczność, aby uwolnić dyskurs o 1968 roku spod władzy dominującego fantazmatu, w którego centrum znalazła się opowieść o tragicznym buncie młodzieży, mającym w przyszłości zaowocować narodowym odrodzeniem, moralnym oczyszczeniem i przezwyciężeniem społecznych antagonizmów w imię solidarności. Musimy jednak wziąć pod uwagę także inny wariant narracji, w której 1968 nie jest już tylko polityczną genezą roku 1980, ale realnym, nieromantycznym, a czasami złowrogim wyrazem społecznej emancypacji. Sprzeczności, które działają w tak wyzwolonym polu realności, dają się także wyraźnie uchwycić w teatrze tamtego czasu.

1968/PRL/TEATR

Autorzy:
Agata Adamiecka-Sitek
Małgorzata Dziewulska
Katarzyna Fazan
Łucja Iwanczewska
Marcin Kościelniak
Joanna Krakowska
Iwona Kurz
Andrzej Leder
Ewa Łubieniewska
Zbigniew Majchrowski
Grzegorz Niziołek
Paweł Płoski
Diana Poskuta-Włodek
Daniel Przastek
Włodzimierz Szturc
Małgorzata Szpakowska

Wydawca: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Partnerzy:
„Didaskalia”
Katedra Dramatu i Teatru Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Liczba stron: 431

ISBN 978-83-63276-57-7