Projekty

Archiwum Teatru Alternatywnego

Projekt dokumentacyjno-badawczy Archiwum Teatru Alternatywnego ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu możliwie najpełniejszego zbioru akt, dokumentów, wydawnictw, zdjęć, nagrań video i audio oraz wycinków prasowych, które dotyczą alternatywnego ruchu teatralnego w Polsce w latach 70. i 80.

Celem projektu jest także zabezpieczenie gromadzonych materiałów przed technicznym zniszczeniem, opisanie oraz udostępnianie materiału źródłowego także w Internecie, poprzez przeniesienie części zbiorów z nośnika tradycyjnego (rękopis, maszynopis, druk) czy analogowego (taśma i kaseta magnetofonowa) na nośnik cyfrowy.
Dokumenty ruchu alternatywnego – sukcesywnie opracowywane i uzupełniane – są udostępniane szerszemu kręgowi badaczy w czytelni Instytutu Teatralnego.

W lutym 2011 roku rozpoczęliśmy nowy etap projektu, którego celem jest stworzenie audiowizualnego zbioru relacji, wspomnień oraz innych archiwalnych świadectw uczestników tego ruchu. Akcja nawiązuje do oral history – metody badawczej, polegającej na dokumentacji faktów, ważnych wydarzeń z przeszłości oraz na badaniach pamięci zbiorowej i indywidualnej, która – obok dokumentów archiwalnych – jest wartościowym i ciekawym źródłem historycznym.

KONTAKT:

Agnieszka Wielecka
tel. +48 22 501 70 11
agnieszka.wielecka@instytut-teatralny.pl

STRONA INTERNETOWA:

www.ata.e-teatr.pl