Projekty

Cyrk: genealogie, imaginaria, translacje. Konferencja

[For English scroll down]

Instytut Teatralny im Zbigniewa Raszewskiego, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej sztuce cyrkowej "Cyrk: genealogie, imaginaria, translacje".

Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach cyklu W ŚWIECIE WIDOWISK "Cyrk: genealogie, imaginaria, translacje" planowana była w dniach 6-8 maja br. jednak ze względu na podjęte środki ostrożności w związku z pandemią i zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, termin wydarzenia został przesunięty - odbędzie się ono w dniach 28-30 października 2020 roku.

_______________

Badania nad cyrkiem wciąż nie mają w Polsce ugruntowanej pozycji. Tymczasem przeobrażenie się luźnego zbioru "sztuk cyrkowych", kuglarstwa i dell’arte w wyrazistą instytucję nowożytnego cyrku i w autonomiczną dziedzinę sztuki było jedną z cezur formowania się modernitas w obrębie nowoczesnej kultury miejskiej. Umieszczany zazwyczaj najniżej w hierarchii sztuk lub z nich rugowany, cyrk pełnił równocześnie rolę inspirującego repozytorium form. Funkcjonował doraźnie jako laboratorium technologicznych innowacji czy quasi-instytucja edukacyjna. Prekursorsko propagował wzorce nowoczesnego życia: mobilności społecznej, treningu fizycznego i estetyk cielesności, kultu celebrytów i superbohaterów. Odegrał znaczącą rolę w powstaniu nowoczesnych mediów i profesjonalnego sportu.

Proponujemy powrót do wciąż nierozstrzygniętych pytań o dawną i obecną pozycję cyrku w sztuce i życiu społecznym, w kształtowaniu się nowoczesności. Zależy nam, aby konferencja umożliwiła dialog ponad i pomiędzy dziedzinami oraz dyscyplinami; dlatego zapraszamy do udziału badaczy teatru, filozofów, historyków, historyków sztuki, antropologów, socjologów, literaturoznawców, medioznawców, etc.

Języki konferencji: polski, angielski.

Obowiązuje opłata konferencyjna: 200 zł (pracownicy naukowi), 100 zł (doktoranci). Wybrane artykuły zostaną opublikowane w czasopismach punktowanych.

Organizatorzy: Instytut Teatralny im Zbigniewa Raszewskiego, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

____________________

 

ENGLISH

Circus: genealogies, imaginaries, translations. International Academic Conference organised as part of the cycle IN THE WORLD OF SPECTACLES (planned for May 2020) | NEW DATE: 28th – 30th of October 2020, Zbigniew Raszewski Theatre Institute.

Due to the current situation of the global pandemic and the growing awareness of health concerns regarding international travel and group meetings that were planned to take place in not too distant future, we have been forced to postpone our conference "Circus: genealogies, imaginaries, translations". We are sure everyone will understand the reasons behind this decision.

 

Academic research related to the circus is hardly a well-established discipline in Poland. Generally, scholarly undertakings focusing on the circus are supplementary to the studies of history of popular culture, anthropology of performance, performance studies, animal studies, urban studies or film studies. The circus has been almost entirely absent from the current, continually reproduced cultural hierarchies and distinctions. Meanwhile, the transformation of the loosely defined field of "the circus arts", juggling and dell'arte into a distinct institution of the modern circus and an autonomous field of art was one of the turning points in the formation of modernitas within contemporary urban culture. Typically considered as the lowest in the hierarchy of arts or eliminated from it altogether, the circus also played the role of an inspiring repository of forms. It functioned on an ad hoc basis as a laboratory for technological innovations or an educational quasi-institution. The circus was also the precursor in propagating the standards of modern living: social mobility, physical training and aesthetics of corporality, the worship of celebrities and superheroes. It also played a significant role in the emergence of modern-day media and professional sport.

We propose a return to the ever-unresolved question of the position of circus within the Central European variety of modernity. On the one hand, circus was an institution of social life, subject to transformation and possessing its own, insufficiently described and documented and yet rich history associated with specific people and places. On the other hand, it was an imaginary that has grown with the passage of time: an archive of forms, images, cultural patterns, symbolic links and cultural practices. The circus has left its mark on all types of art and almost every kind of artistic production. Its civilizational and cultural position was based on dynamic, disturbing paradoxes: it was influential and marginal, and simultaneously aroused fascination and contempt. The circus was the realization of the civilizational dream of egalitarian art, and at the same time – as Starobiński writes in his essay "Portrait de l'artiste en saltimbanque" [Portrait of the Artist as Saltimbanque] – provided modern thought with an image of a "hyperbolic leap beyond any reason." Today circademics – the officially non-existent and yet practiced by many – branch of academic studies can provoke and inspire. Its interests include, after all, a long list of currently discussed topics, a rich catalogue of the obsessions of contemporary times.

We hope that the conference will foster dialogue across and beyond the various academic fields and disciplines. Therefore, we invite theatre researchers, philosophers, historians, art historians, anthropologists, sociologists, literary scholars, and media scholars to attend.

Conference languages: Polish, English.

Conference fee: PLN200/ EUR47 (academics), PLN100/ EUR24 (PhD students). Selected articles will be published in ranked academic journals.

ADRES:

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1
00-467 Warszawa

WSTĘP WOLNY

Aktualności

zobacz wszystkie

Cyrk: genealogie, imaginaria, translacje | Call for Papers

29.01

Zgłoszenia abstraktów przyjmujemy do 16 marca.

czytaj dalej

Międzynarodowe konferencje w Instytucie. NOWE TERMINY

26.03

Konferencje SIBMAS 2020 Warsaw i "Cyrk: genealogie, imaginaria, translacje" odbędą się jesienią 2020.

czytaj dalej