Projekty

DRAMATOPISANIE

DRAMATOPISANIE to rozpoczęty w 2020 program stypendialny służący wspieraniu polskiej dramaturgii współczesnej. W jego pierwszej odsłonie kapituła konkursu w składzie: Anna Augustynowicz, Małgorzata Bogajewska, Jacek Kopciński, Jarosław Cymerman i Wawrzyniec Kostrzewski zdecydowała o przyznaniu półrocznych stypendiów (każde w wysokości 30 tys. złotych) Antoninie Grzegorzewskiej oraz duetowi Gabriela Muskała/Monika Muskała.

Konkurs, pomyślany jako program dwuletni, ma dwie odsłony - jedna skierowana jest do dramatopisarzy, a druga do teatrów.

W pierwszym etapie typowane są nazwiska pisarzy mających szansę otrzymać półroczne stypendium w wysokości 5 tys. zł netto miesięcznie. Jak przebiega typowanie? Najpierw wyboru dokonują kierownicy literaccy i dramaturdzy z 10 teatrów (w pierwszej edycji konkursu były to: Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Teatr Współczesny we Wrocławiu, Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Teatr Ateneum w Warszawie, TR Warszawa, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Teatr Nowy w Poznaniu), tworzący zespół Selekcjonerów. Selekcjonarzy rekomendują autorów Kapitule, która w kolejnym kroku wskazuje nazwiska potencjalnych stypendystów. W pierwszej edycji DRAMATOPISANIA w tym gronie znaleźli się: Mariusz Bieliński, Andrzej Błażewicz, Magdalena Drab, Antonina Grzegorzewska, Jarosław Jakubowski, Dorota Masłowska, Weronika Murek, Amanita Muskaria, Artur Pałyga, Marek Pruchniewski, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Rafał Wojasiński, Maciej Wojtyszko i Maria Wojtyszko.

Do wybranych przez Kapitułę osób Instytut Teatralny zwraca się z propozycją udziału w Konkursie, prosząc o napisanie eksplikacji dramatopisarskich nowych, oryginalnych utworów, które mogłyby powstać w ramach stypendium. Autorzy na przygotowanie eksplikacji mają 3 tygodnie. Ocenia je Kapituła, która na ich podstawie wybiera dwóch stypendystów. W pierwszej edycji DRAMATOPISANIA członkowie Kapituły zdecydowali o przyznaniu stypendiów Antoninie Grzegorzewskiej oraz duetowi Gabriela Muskała/Monika Muskała.

DRAMATOPISANIE ma charakter zamknięty w odróżnieniu od innych funkcjonujących w Polsce konkursów skierowanych do dramatopisarzy, które polegają najczęściej na otwartym naborze i ocenie gotowych tekstów. "Zorientowaliśmy się, że te ważne i istotne konkursy wymagają pewnego uzupełnienia" - mówi Jacek Kopciński, pomysłodawca projektu i przewodniczący Kapituły - "Praca nad tekstem dramatycznym wymaga czasu, skupienia, oderwania od innych rzeczy. To stypendium ma wyjść tym potrzebom naprzeciw”.

Sztuki powstałe w ramach stypendium zostaną wydane nakładem Wydawnictwa Instytutu Teatralnego i wystawione przez trzy teatry, które otrzymają na ten cel dofinansowanie w wysokości 50 tys. złotych każdy. Dofinansowanie inscenizacji również będzie odbywać się w drodze konkursu. Tutaj rywalizować będą ze sobą reżyserzy, którzy złożą swoje eksplikacje.

Celem DRAMATOPISANIA jest wspieranie najzdolniejszych polskich autorów sztuk współczesnych poprzez stworzenie im dogodnych warunków pracy, popularyzacja ich osiągnięć i upowszechnianie wiedzy o polskim dramacie współczesnym. Program ma doprowadzić do powstania, publikacji, opracowania i prapremierowej inscenizacji nowych tekstów dramatycznych o wysokich walorach artystycznych.

Organizatorem DRAMATOPISANIA jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, a środki na jego realizację pochodzą z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegóły projektu dostępne w poniższych regulaminach.

REGULAMIN konkursu na stworzenie utworu literackiego:

               

 

REGULAMIN współpracy Instytutu Teatralnego z teatrami:

               

Autorzy i wykonawcy projektu:

prof. Jacek Kopciński – pomysłodawca, przewodniczący Kapituły i kierownik projektu

Maria Stępkowska – koordynacja organizacyjna

Kontakt:

dramatopisanie@instytut-teatralny.pl

DRAMATOPISANIE KROK PO KROKU:

DRAMATOPISANIE - I EDYCJA

W połowie maja 2020 zakończył pierwszy etap I edycji DRAMATOPISANIA, w którym wytypowano nazwiska pisarzy mających szansę otrzymać półroczne stypendium w wysokości 5 tys. zł netto miesięcznie. W gronie tym znaleźli się: Mariusz Bieliński, Andrzej Błażewicz, Magdalena Drab, Antonina Grzegorzewska, Jarosław Jakubowski, Dorota Masłowska, Weronika Murek, Amanita Muskaria, Artur Pałyga, Marek Pruchniewski, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Rafał Wojasiński, Maciej Wojtyszko i Maria Wojtyszko.

"Wybrani przez nas autorzy są reprezentantami różnych poetyk. Nie kierowaliśmy się upodobaniem do jednej formy dramatycznej" - podkreśla pomysłodawca konkursu Jacek Kopciński - "Interesuje nas ta dramaturgia, która jest z jednej strony autorskim projektem językowym i literackim, a z drugiej strony dotyka czegoś, co Anna Augustynowicz nazwała dramatem egzystencjalnym, który przeżywamy indywidualnie i wspólnie, ale jednocześnie takim, który nie został jeszcze sklasyfikowany i nazwany. Żeby znaleźć te nowe kategorie egzystencjalne, warto odwołać się do różnych języków literackich i teatralnych".

Aktualności

zobacz wszystkie

DRAMATOPISANIE. Nowy program stypendialny IT

15.05

W Instytucie Teatralnym rusza DRAMATOPISANIE - program stypendialny skierowany do dramatopisarzy i teatrów służący wspieraniu polskiej dramaturgii współczesnej.

czytaj dalej