Projekty

EMERGENCE | WARSZTATY 2020

[for English scroll down]  

24.02.2020 | Instytut Teatralny ogłasza listę osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach, które odbędą się w Kijowie w dniach 13–19 kwietnia 2020 oraz 25–31 maja 2020 w ramach projektu Emergence:

Pierre Coric,
Lia Dostlieva,
Barbara Gryka,
Nina Gschlößl,
Zuzanna Hertzberg,
Espen Johansen,
Waldemar Kuligowski,
Barbara Lehtna,
Thomas Schaupp,
Tytus Szabelski.

Organizator: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

____________________

 

BUDUJĄC PAMIĘĆ W ‘MIEŚCIE SZCZELIN’ // MIERZĄC SIĘ Z UWIKŁANIEM POLITYCZNYM
– kuratorowane warsztaty i artystyczny think tank w Kijowie | 13–19 kwietnia 2020, 25–31 maja 2020

Sesja pierwsza: 13–19 kwietnia 2020

BUDUJĄC PAMIĘĆ W ‘MIEŚCIE SZCZELIN’: odrobinę więcej niż spacer po Kijowie

Kuratorka: Sasha Andusyk (Ukraina), dyrektorka Ukho Music Agency oraz Ukho Ensemble Kyiv wraz z zaproszonymi gośćmi.


Obraz z instalacji audiowizualnej Darii Kuzmych Leaving the Town's Body: a Map (Opuszczając ciało miasta: mapa), Architecture of Voice (Architektura głosu), nr 3: City Waters (Wody miasta, 2018)

Czy jest lepsze miejsce do kontemplowania pamięci, zarówno zbiorowej jak i indywidualnej, niż miasto, które nie pamięta? Języki, idee, miejsca pochówku, miejsca wypoczynku, katastrofy ekologiczne, słynni mieszkańcy, głośni kryminaliści – można uznać, że Kijów z niczym na stałe się nie wiąże. To amnezja tak beznadziejna, że aż napawa nadzieją: miasto szczelin to wyjątkowo dobre miejsce do praktykowania genealogii, tych wyobrażonych i tych prawdziwych. W miejscu gdzie nic niczego nie przypomina, każda sekwencja staje się możliwa. Nauczyciel historii może stać się wielkim artystą, natomiast akademia – Alma Mater setek ważnych artystów – może zamienić się w ‘czarny kwadrat’, ponieważ wszystkie ważne nazwiska zostały zapomniane, w tym także autora tak przełomowej pracy jak Czarny kwadrat, kijownianina i wykładowcy na tejże akademii.

Czy można próbować reinterpretować historię urządzając koncerty? Czy dozwolone jest mówienie o traumie poprzez grę wideo? Jak daleko można się posunąć wspierając zapomnianego geniusza-architekta w momencie, w którym prace stanowiące jego znak rozpoznawczy są zagrożone (czy wystarczająco ekstremalną odpowiedzią jest założenie sekty ku jego czci)? Czy gest ma znaczenie w mieście, które zapomina gesty? Podczas cyklu kuratorowanych rozmów i spacerów po Kijowie, zastanowimy się nad nowymi drogami utrwalania i fałszowania pamięci.

Zapraszamy młodych artystów, kuratorów, performerów i badaczy, którzy chcieliby zgłębić przestrzenie miasta oraz zastanowić się nad naturą i formą gestu, szczelinami w pamięci, ciągłością narracji oraz praktykami upamiętniania.
Spotkanie, które będzie miało formę spacerów i rozmów z zaproszonymi gośćmi, adresowane jest zarówno do teoretyków jak i praktyków. Niektóre spacery obejmować będą zadania dla uczestników, jednak głównym celem jest skontekstualizowanie Kijowa, zdobycie materiału do przemyśleń oraz punktu wyjścia do dyskusji.

Spotkanie towarzyszy kwietniowej serii koncertów Ukho, łączących muzykę improwizowaną, rozszerzone techniki wokalne i sound art. Przykładowe wcześniejsze projekty Ukho: La Gol voice theatre (Architecture of voice, vol.: Around stadia), Silvana Torto (Architecture of voice, vol.: Around stadia), Ukho Ensemble.

Sasha Andrusyk jest kuratorką, dyrektorką Ukho Agency i Ukho Ensemble Kyiv. Od momentu  współzałożenia w 2012 roku Ukho – agencji koncentrującej się na nowej muzyce, Andrusyk zaprezentowała w Kijowie ponad 600 utworów współczesnej muzyki klasycznej. Andrusyk pracuje z przeróżnymi formami, skupiając się zwłaszcza na podejściu interdyscyplinarnym – praktyce, którą udoskonaliła m.in. podczas kuratorowania Plivka Art Centre w latach 2015–2018. W 2016–2018 wymyśliła i wyprodukowała cykl trzech włoskich oper (Limbus-Limbo Stefana Gervasoniego, Pane.Sale.Sabbia Carmine Emanuele Celli, and Luci mie traditrici Salvatora Sciarrina) dla Opery Narodowej w Kijowie. Poza operami i Ukho jej najbardziej znanym projektem jest cykliczne wydarzenie site-specific zatytułowane „Architecture of Voice” (Architektura głosu), które bada relację pomiędzy pamięcią, krajobrazem oraz gestem wokalnym podczas serii koncertów w Kijowie.

Sesja druga: 25–31 maja 2020

MIERZĄC SIĘ Z UWIKŁANIEM POLITYCZNYM


Kuratorzy: artystka wizualna Kristina Norman (Estonia) i dramaturg Laur Kaunissaare (Estonia).

Uwikłanie polityczne – kolaboracja czy też upolityczniona współpraca – to temat pełen niuansów i wywołujący silne emocje, szczególnie w czasach niepokojów politycznych. Pojęcie kolaboracji skłania do myślenia o konkretnym wrogu oraz współwinnych dokonanych przez niego przestępstw. Obecność ekstremizmów w naszym krajobrazie politycznym sprawia, że stajemy przed trudnymi wyborami, a te tworzą dziedzictwo, które po nas pozostaje. To mocna przesłanka, by zastanowić się nad uwikłaniem politycznym w teraźniejszości, a także w przeszłości – zarówno tym wśród wierchuszki, jak i oddolnym – poprzez obnażanie kolejnych warstw i artystyczne badanie niuansów. Obecnie kwestia rewizjonizmu historycznego, instrumentalizacja historii na potrzeby bieżących celów politycznych oraz wpływ upolitycznionej współpracy czy też kolaboracji na kulturę polityczną w różnych społeczeństwach należą do najbardziej aktualnych problemów.

Sztuka może tworzyć obrazy, narracje i perspektywy, które przeciwstawiają się silnie spolaryzowanym, mainstreamowym narracjom historycznym. Sztuka jest w stanie i powinna pomóc społeczeństwu skonfrontować się z ciemnymi kartami jego historii, by wzięło za nie odpowiedzialność oraz wyciągnęło wnioski, tak, aby nie tkwić w błędnym kole ciągłego odtwarzania przeszłości.

Zwracamy się do młodych jak i dojrzałych twórców, zainteresowanych kwestiami kolektywnej pamięci oraz polityki pamięci, którzy chcieliby aktywnie włączyć się do dyskusji na temat politycznych uwikłań, kolaboracji czy też kwestii upolitycznionej współpracy.

Przestrzenią warsztatów jest Kijów, metropolia o różnorodnej scenie artystycznej oraz o bogatej historii – przestrzeń prowokująca do dyskusji o uwikłaniu politycznym. Temat ten znajduje się w centrum konstruowania oraz kwestionowania narracji o kolektywnej pamięci i tożsamości narodowej w dzisiejszej Ukrainie.

Spotkanie będzie miało nieformalną strukturę, pozwalającą na wzajemną wymianę doświadczeń, oraz dyskusję na temat praktykowanych podejść oraz strategii artystycznych. Powołany w Kijowie think tank będzie miał na celu analizę różnych form i okoliczności politycznego uwikłania oraz strategii artystycznych pozwalających się z nim mierzyć.

Kristina Norman działa w obszarach sztuki współczesnej oraz dokumentu. Wykorzystuje narzędzia artystyczne do badania zbieżnych trajektorii tożsamości, pamięci oraz przestrzeni publicznej. W 2009 roku reprezentowała Estonię na Biennale w Wenecji, gdzie zaprezentowała After-War (Po-wojnie), olbrzymią rzeźbę-instalację audiowizualną odnoszącą się do konfliktu wokół pomnika upamiętniającego żołnierza sowieckiego, który został usunięty dwa lata wcześniej z centrum Tallina. W 2014 roku podczas biennale Manifesta w Petersburgu, artystka postawiła czternastometrową metalową konstrukcję choinki naprzeciwko Pałacu Zimowego jako bezpośrednie odniesienie do „Yelinka”, choinki w Kijowie – symbolu Euromaidanu 2013/2014.

Laur Kaunissaare jest dramaturgiem sztuk performatywnych; mieszka w Tallinie w Estonii. Był dramaturgiem Teatru NO99 oraz Kanuti Gildi SAAL; prowadził także program sztuk performatywnych podczas Europejskiej Stolicy Kultury Tallin 2011.

Norman i Kaunissaare sporą część swojego życia zawodowego poświęcili zjawiskom związanym z kondycją post-sowieckości. Ich prace to długofalowe, oparte na badaniach projekty, niejednokrotnie analizujące powiązania pamięci, tej indywidualnej i tej publicznej, z siłami politycznymi. W pierwszej wspólnej produkcji teatralnej, poetycko-dokumentalnym performansie Lighter Than Woman (Lżejsza niż kobieta, 2019) – współprodukcji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Santarcangelo we Włoszech, Kanuti Gildi SAAL w Estonii i festiwalu Homo Novus w Łotwie – przyjrzeli się współczesnym konsekwencjom kondycji postsowieckiej poprzez pryzmat kobiecej migracji. Przy tworzeniu przedstawienia pracowali ze wspólnotą ukraińskich kobiet, które, zmuszone sytuacją finansową, opuściły swoje rodziny na Ukrainie, aby szukać pracy we Włoszech jako opiekunki osób starszych. Najnowszy wspólny projekt poświęcony będzie prześledzeniu uwikłań politycznych w Sowieckiej Estonii oraz polityce pamięci we współczesnym społeczeństwie.

Organizator: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Wydarzenie jest częścią międzynarodowego, trzyletniego projektu EMERGENCE. From shared experience to new creativity. Living Heritage/Reframing Memory łączącego 8 partnerskich organizacji z Europy i Azji.

Projekt został dofinansowany przez program Unii Europejskiej Kreatywna Europa.

Partnerzy projektu:
Prague Quadrennial Arts and Theatre Institute (ATI)
Victoria & Albert Museum
IZOLYATSIA, Platform for Cultural Initiatives
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Cyprus Theatre Organisation THOC
HOGSKOLEN | OSTFOLD
Norwegian Theatre Academy/Østfold University College
Latvijas Jauna Teatra Instituts New Theatre Institute of Latvia
National Kaohsiung Centerfor the Arts

→ strona EMERGENCE

Zgłoszenie do uczestnictwa (pdf)

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.02.2020

Aby się zgłosić na warsztaty, wypełnij formularz

Formularz jest w języku angielskim. Dobra znajomość języka angielskiego jest warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu.

____________________

[English]

24.02.2020 | The Zbigniew Raszewski Theatre Institute announces the list of participants selected for the workshops that will take place in Kyiv on 13–19 April 2020 and 25–31 May 2020 as part of the Emergence project:

Pierre Coric,
Lia Dostlieva,
Barbara Gryka,
Nina Gschlößl,
Zuzanna Hertzberg,
Espen Johansen,
Waldemar Kuligowski,
Barbara Lehtna,
Thomas Schaupp,
Tytus Szabelski.

Organized by Zbigniew Raszewski Theatre Institute.

____________________

 

BUILDING MEMORY WITHIN ‘A CITY OF RIFTS’ // FACING POLITICAL COLLABORATIONISM

– curated workshop & artistic think-tank in Kyiv, Ukraine | 13–19 April 2020, 25–31 May 2020

1st session, 13–19 April 2020

BUILDING MEMORY WITHIN ‘A CITY OF RIFTS’: slightly more than a tour around Kyiv

Session curated by Sasha Andrusyk (UA), music curator, director of Ukho Music Agency and Ukho Ensemble Kyiv; together with invited speakers.

What better place to contemplate memory, both collective and individual, than in a city which fails to remember every now and then? Languages, ideas, burial sites, holiday spots, ecological disasters, famous inhabitants, notorious criminals – one could argue that Kyiv holds on to nothing. It’s an amnesia so hopeless it becomes hopeful: the city of rifts is a great place to explore genealogies, imaginary or real. In a space of radical non-remembrance any rhyme becomes possible. A history teacher could turn into a monumental artist, while an academy that mothered hundreds of important artists could turn into a black square, as all important names become forgotten – even the artist whose groundbreaking work the “Black Square” was: a Kyivite who taught in this very academy.

Can one attempt to balance out history by throwing concerts? Is one allowed to speak of trauma through a video game? How far can one go in supporting an unrecalled genius architect whose signature work is in danger (is it extreme enough to have organized a sect in his name)? Does gesture matter in a city that forgets gestures? In a series of curated walks and talks around Kyiv, we will speak of inventive ways to remember, and to falsify.


We invite emerging artists, curators, performers, and researchers who closely engage with city environments and contemplate the nature and form of gesture, gaps in memory, continuity of narratives, and practices of commemoration.
The meeting will have a format of walks and talks with invited speakers addressed to both theoreticians and practitioners. Some of the walks will feature immediate tasks for the participants, however, the primary goal will be to contextualize Kyiv, give food for thought, and a starting point for further discussion.

The retreat will coincide with the April series of Ukho concerts, which focus on improvised music, extended vocal techniques, and sound art. Previous selected Ukho's projects: La Gol voice theatre (Architecture of voice, vol.: Around stadia), Silvana Torto (Architecture of voice, vol.: Around stadia), Ukho Ensemble.

Sasha Andrusyk is a curator, director of Ukho Agency and Ukho Ensemble Kyiv. Having co-founded Ukho as an agency focusing on new music in 2012, Andrusyk has presented over 600 pieces of contemporary classical music in Kyiv. She works with an array of forms, heavily employing interdisciplinary approach – a practice she picked up while curating the Plivka Art Centre from 2015–2018. In 2016–2018 she curated and produced a series of three Italian operas (Limbus-Limbo by Stefano Gervasoni, Pane.Sale.Sabbia by Carmine Emanuele Cella, and Luci mie traditrici by Salvatore Sciarrino) for the National Opera in Kyiv. Operas and Ukho Ensemble aside, her most known project is a site-specific cycle called “Architecture of Voice”, which studies the relation of memory, landscape, and vocal gesture in a series of concerts around Kyiv.

2nd session, 25–31 May 2020

FACING POLITICAL COLLABORATIONISM

Session curated by visual artist Kristina Norman (EST) and dramaturge Laur Kaunissaare (EST).

Collaborationism is a topic imbued with a multitude of nuances and strong emotions especially in our time of political turmoil. The notion of collaborationism implies a defined enemy as well as those complicit in crimes of the enemy. Extremes in political landscape make for tough ethical choices, and tough choices make for enduring legacies. This provides ample reason to address collaborationism in the present, as well as both top-dog and grassroot level collaborationism in the past: this made by peeling and artistically researching its every layer and nuance. Questions of histories being revised and instrumentalized for present day political goals as well as how collaborationism marks political culture in different societies are at the forefront of our day and age.

Art can produce images, narratives, and perspectives that counter strongly divisive and mainstream revisionist historical narratives.. Art can and should help a society face the dark pages of its history, to take responsibility for it, and to learn from it in order to escape a vicious circle of re-living its past.

We are looking for emerging artists who share a common interest in the issues of collective memory and memory politics and who can contribute in a discussion collaborationism.

The location for the retreat is Kyiv, a metropolitan city with a diverse art scene and rich history – a fertile environment for discussing collaborationism. The topic of political collaborationism is very much at the centre of how narratives of collective memory and national identity are being constructed and contested in Ukraine.

The retreat will be in an exchange format allowing artists to meet in an informal situation, share their artistic approaches and strategies, and engage in professional discussions about them. The aim of this retreat in Kyiv is to dive into investigating the varieties of political collaborationism and the different approaches used by artists to address it.

Kristina Norman is active in the field of contemporary art and documentary making. She uses artistic tools to explore the converging trajectories of identity, memory, and public space. In 2009, she represented Estonia at the Venice biennale with “After-War”, a vast audiovisual and sculptural installation based on research into the memorial conflict revolving around a statue of a Soviet soldier removed two years earlier from the center of Tallinn. In 2014 for the Manifesta biennale in Saint Petersburg, the artist installed a 14-meter high metal structure of a Christmas tree in front of the Winter Palace in reference to Yelinka, the Christmas tree of Kyiv, the symbol of the Euromaidan revolution 2013/2014.

Laur Kaunissaare is a performing arts dramaturge based in Tallinn, Estonia. He has been dramaturg of Theatre NO99 as well as Kanuti Gildi SAAL, and has run the performing arts programme for European Capital of Culture Tallinn 2011.

Norman and Kaunissaare have dedicated a large part of their professional lives for the exploration within the phenomenon of the post-Soviet. They work on long-term research-based projects whose practices often focus on how personal and public memory intertwine with political power. For their first joint theatrical production, a poetical-documentary performance “Lighter Than Woman” (2019) – a joint production of the Santarcangelo Festival in Italy, Kanuti Gildi SAAL in Estonia, and Homo Novus Festival in Latvia – they looked at the contemporary ramifications of the post-Soviet condition through the prism of feminine migration. For the performance, they worked with a community of Ukrainian women who were forced by the economic situation to leave their families in Ukraine and seek jobs in Italy as live-in elderly care workers. Their new joint project will be dedicated to the investigation of political collaborationism in Soviet Estonia and the memory politics concerning this painful history in contemporary society.

Organized by Zbigniew Raszewski Theatre Institute.
The event is a part of the international three-year project EMERGENCE. From shared experience to new creativity. Living Heritage/Reframing Memory that connects 8 partner organisations from Europe and Asia.
The project is co-funded by the Creative Europe programme of the European
    
Call for participation
Deadline: 15.02.2020
To apply, complete the form here