Projekty

Konkurs im. Jana Dormana

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza teatry, samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, które mają już w repertuarze spektakl dla dzieci i/lub młodzieży do udziału w Konkursie im. Jana Dormana. W tegorocznej edycji już wybieramy gotowe już spektakle, a nie jak dotąd, ich projekty.

Konkurs im. Jana Dormana jest odpowiedzią na potrzebę podniesienia jakości artystycznej przedstawień prezentowanych w placówkach oświatowych. W bieżącej, piątej edycji, zmieniamy jego formułę: mogą do niego aplikować samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, które w swoim repertuarze mają spektakl przeznaczony dla młodzieży w wieku 10-15 lat oraz chcą go prezentować w szkołach wraz z działaniami edukacyjnymi.

Tym samym rezygnujemy ze wsparcia produkcji nowych przedstawień – zauważyliśmy bowiem, że w ciągu ostatnich lat powstało wiele znakomitych spektakli dla młodzieży – zarówno w poprzednich edycjach Konkursu im. Jana Dormana, jak i poza nim. To propozycje przygotowane z myślą o potrzebach młodych ludzi. Zależy nam na tym, by miały one szanse zostać zaprezentowane właśnie w placówkach oświatowych po dostosowaniu do specyficznych szkolnych warunków. Mamy nadzieję, że wizyta teatru sprawi, że młodzież zacznie się interesować tą formą sztuki, dostrzeże w niej przestrzeń rozmowy o ważnych dla niej sprawach, a dla artystów bezpośredni kontakt z widzem poza murami instytucji okaże się wielką przygodą.

Patronem konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Jako organizatorzy wyrażamy nadzieję, że jego eksperymentalna twórczość oraz głęboko podmiotowe traktowanie dziecka jako odbiorcy sztuki będą wytyczały kierunki dalszego rozwoju artystycznego teatru dla dzieci i młodzieży oraz stworzą nową jakość współpracy pomiędzy teatrem i szkołą.

 

fot. Archiwum Dormana

 

Zgłoszenia przyjmujemy w formie wniosków w wersji elektronicznej do godz. 15:00 do 10 lutego 2020 roku. na adres konkurs.dorman@instytut-teatralny.pl oraz nadesłanie wydruku wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz 1 płyty DVD lub CD z rejestracją spektaklu do dnia 10 lutego 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1,
00-467 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs im. Jana Dormana

Więcej szczegółów w Regulaminie.

DO POBRANIA:

REGULAMIN 5. edycji KONKURSU IM. JANA DORMANA

Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach 5. edycji KONKURSU IM. JANA DORMANA

 

DZIAŁ PEDAGOGIKI TEATRU

Konkurs im. Jana Dormana to projekt realizowany przez Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Dział ten prowadzi projekty edukacyjne, które mają na celu rozwijanie pola pedagogiki teatru poprzez: inspirowanie do twórczej i zaangażowanej aktywności teatralno-edukacyjnej, inicjowanie dialogu między artystami, pedagogami teatru oraz widzami, tworzenie realnej możliwości dla innowacyjnych działań teatralnych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, jak również rozwijanie kompetencji osób odpowiedzialnych za edukację.

Więcej informacji na stronie www.dorman.e-teatr.pl.

Aktualności

zobacz wszystkie

Wyniki Konkursu im. Jana Dormana

01.10

czytaj dalej

Aneks do Konkursu im. Jana Dormana

09.08

czytaj dalej