Projekty

Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej

W latach 2013-2015 w związku z jubileuszem 250-lecia teatru publicznego w Polsce Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło i przeprowadziło pierwszą edycję Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”. Przyniósł on zauważalne zwiększenie zainteresowania klasyką teatralną i zaowocował licznymi, ważnymi i interesującymi przedstawieniami. W przekonaniu, że rozpoczęty w ten sposób proces wart jest kontynuowania, ogłaszono jego kolejne edycje, mając zarazem nadzieję, że „Klasyka Żywa” na stałe wpisze się w polskie życie teatralne.

KONTAKT:

koordynatorka Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej KLASYKA ŻYWA

Katarzyna Pilarska
www.klasykazywa.pl
tel. +48 733 916 116 klasyka@instytut-teatralny.pl

 

STRONA INTERNETOWA:

www.klasykazywa.pl

Idea i cele Konkursu

Celem Konkursu „Klasyka Żywa” jest wzmocnienie zainteresowania współczesnych twórców polskiego teatru dawną literaturą posiadającą potencjał sceniczny i mogącą stać się przedmiotem twórczej reinterpretacji i dialogu z dzisiejszymi odbiorcami. Konkurs wyrasta z przekonania, że polska literatura dramatyczna to prawdziwa skarbnica czekająca na kolejną falę odkryć, którą chcemy wzbudzić, przez zachęcanie do repertuarowych odkryć i sięgania po teksty rzadko, lub wręcz nigdy niewystawiane. Organizatorom Konkursu zależy na zainicjowaniu dialogu z klasyką prowadzonego z pozycji dzisiejszych, ale z uwagą wsłuchującego się w głosy brzmiące w dawnym dramacie. Klasyka żywa to dawny tekst znajdujący oddźwięk we współczesności, rezonujący tak w twórcach, jak i w zapraszanych na przedstawienia partnerach teatralnej rozmowy. Wzbudzenie tego rezonansu nie jest łatwe, ale tym bardziej wartościowe są nakierowane na ten cel dążenia.

Więcej informacji

Klasyka Żywa