Projekty

Konkurs - najlepsza praca magisterska

Celem Konkursu jest popularyzacja osiągnięć najmłodszych adeptów polskiej wiedzy o teatrze, nauki o widowiskach i performatyki, wsparcie najbardziej utalentowanych spośród nich na wczesnych etapach ich kariery badawczej, propagowanie nowych metod i tematów badań oraz popularyzacja wiedzy o teatrze, widowiskach i performansach.

Konkurs ma za zadanie wyłonienie najwartościowszych polskich prac magisterskich z zakresu będącego przedmiotem konkursu, wsparcie najmłodszych badaczy na wczesnym etapie ich karier naukowych poprzez wyróżnienie i publikację ich prac, a także popularyzację badań z zakresu wiedzy o teatrze, widowiskach i performatyki.

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ | 2018/2019

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza kolejną edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie.

Celem Konkursu jest popularyzacja osiągnięć najmłodszych adeptów polskiej wiedzy o teatrze, nauki o widowiskach i performatyki, propagowanie nowych metod i tematów badań oraz popularyzacja wiedzy o teatrze, widowiskach i performansach. W Konkursie mogą brać udział prace magisterskie spełniające wymagania opisane w Regulaminie, obronione w roku akademickim 2018/2019.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym i rekomendacją należy przesyłać do 31 października 2019 w dwóch formach: elektronicznej (na adres mailowy: konkurs.magisterski@instytut-teatralny.pl) oraz papierowej na adres Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 1 (z dopiskiem "Konkurs na pracę magisterską").

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 27 marca 2020 roku.

Regulamin Konkursu znajduje się na stronie: www.instytut-teatralny.pl.

Zachęcamy promotorów i magistrantów do zgłaszania prac.

Regulamin konkursu:

 

Formularz zgłoszeniowy:

Aktualności

zobacz wszystkie

WYNIKI KONKURSU NA PRACĘ MAGISTERSKĄ | 2013/2014

27.03

Ogłoszono laureatów konkursu.

czytaj dalej

WYNIKI KONKURSU NA PRACĘ MAGISTERSKĄ | 2014/2015

23.03

z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie

czytaj dalej

Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską | 2015/2016

27.03

czytaj dalej

WYNIKI KONKURSU NA PRACĘ MAGISTERSKĄ | 2017/2018

27.03

Poznaliśmy autorki i autorów najlepszych teatrologicznych prac magisterskich. Gratulujemy!

czytaj dalej