Projekty

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT "DOTKNIJ TEATRU"

"Dotknij Teatru" to ogólnopolski projekt organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.

Jego celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. To wyjątkowo szeroka i interdyscyplinarna forma obchodów Dnia Teatru. Poprzez program zawierający różnorodne działania, m.in. spektakle, warsztaty, czytania dramatów, akcje plenerowe, performance, wystawy, próby otwarte, projekcje, wykłady i koncerty, promuje i popularyzuje sztukę teatru i czyni ją dostępną w najróżniejszych przestrzeniach. Widzowie poznają teatr „od kuchni”, zostają zaproszeni do wspólnego tworzenia.

Projekt "Dotknij Teatru" powstał w 2010 roku w Łodzi. Inicjatorem była grupa łódzkich artystów i animatorów kultury, koordynacji podjął się Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka. Niemal równocześnie w 2011 roku w Warszawie rozwinął się projekt Instytutu Teatralnego Chodź do teatru!, realizujący podobne cele. W związku z tym postanowiono połączyć siły oraz zaprosić do programu kolejne regiony. W 2012 roku Dotknij Teatru świętowano już wspólnie w Łodzi, w Wielkopolsce, na Śląsku i na Mazowszu. W 2013 roku przyłączyli się partnerzy ze wszystkich województw, pozwalając na organizację niemal 600 wydarzeń w 45 miastach. W edycji 2014 udział wzięło 49 miast, 178 podmiotów, odbyło się 701 wydarzeń. W 2015 roku udział wzięło już 55 miast, 189 podmiotów, a wydarzeń było blisko 800.

Sposób przygotowania akcji w poszczególnych regionach jest różnorodny – wynika z ich specyfiki oraz możliwości finansowych. Cechą wspólną wszystkich projektów w ramach „Dotknij Teatru” jest jednak to, że wychodzą „bezpośrednio do widza” a uczestnicy działań przygotowanych przez artystów otrzymują często szansę wejścia do miejsc, do których zazwyczaj nie mają dostępu.

Koordynatorami ogólnopolskimi są Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Strona internetowa:

http://dotknij-teatru.pl/

DO POBRANIA:

formularz DT 2016

Aktualności

zobacz wszystkie

Dotknij Teatru 2016 – włącz się do akcji

09.02

W tym roku akcja potrwa od 27 marca do 3 kwietnia.

czytaj dalej