Projekty

PRASKIE QUADRIENNALE 2015 - konkurs studencki

W czerwcu 2015 roku odbędzie się w Pradze kolejne Praskie Quadriennale – Prague Quadrennial of Performance Design and Space, wystawa poświęcona projektowaniu przestrzeni na potrzeby sztuk performatywnych. Przygotowanie polskiej prezentacji jest programem rządowym realizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Praskie Quadriennale jest największym scenograficznym wydarzeniem wystawienniczym na świecie, które odbywa się od 1967 roku co cztery lata w Pradze. Wystawa prezentuje szerokie spektrum praktyk scenograficznych – od scenografii scenicznej przez projektowanie kostiumów, światła i dźwięku, po nowe praktyki, takie jak site-specific art, scenografia stosowana, miejski performance, kostium jako performance i wiele innych.

W ramach przygotowań polskiej ekspozycji Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza Konkursu na koncepcję i realizację prezentacji w sekcji studenckiej. Do Konkursu zgłaszać można projekty przygotowane przez studentów szkół wyższych (wszystkich trzech stopni), w szczególności takich kierunków jak: scenografia, architektura, sztuki wizualne, teatrologia. Preferowane będą projekty przygotowane przez zespoły złożone ze studentów różnych kierunków i/lub różnych uczelni wyższych, a także takie, które będą podejmować dialog międzyuczelniany i interdyscyplinarny w zakresie szeroko rozumianego projektowania przestrzeni na potrzeby sztuk performatywnych.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2014 r.
Zwycięski projekt zostanie zrealizowany na PQ’15.
Dodatkowo Autor/Autorzy otrzymają nagrodę o łącznej wartości 15 tysięcy złotych.

 

KONTAKT:

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorki Konkursu,
Edyty Zielnik na adres: edyta.zielnik@instytut-teatralny.pl

UWAGA!

INFORMACJA O ZMIANIE W REGULAMINU KONKURSU NA KONCEPCJĘ I REALIZACJĘ POLSKIEJ EKSPOZYCJI STUDENCKIEJ NA PRASKIM QUADRIENNALE 2015 (dalej: „Konkurs”)

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą przy ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa jako Organizator Konkursu informuje, że działając na podstawie pkt XIII ust. 2 Regulaminu Konkursu, dokonał w Regulaminie Konkursu następujących zmian:

I.      Przedmiot zmiany Regulaminu
punkt V ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: „Przez studenta rozumie się osobę, która posiada status studenta uczelni wyższej (dot. studiów wszystkich trzech stopni) w Polsce i/lub na świecie w dn. ogłoszenia Konkursu i która pozostaje studentem do dn. nadesłania zgłoszenia do Konkursu włącznie (posiadającą ważną, przez cały ten okres, legitymację studencką)”.

II.     Wejście w życie zmiany Regulaminu
1) Zmiana Regulaminu w zakresie powyżej określonym wchodzi w życie z dniem 14 maja 2014 r. 
2) Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

Aktualności

zobacz wszystkie

WYSTAWA STUDENCKA NA PRASKIM QUADRIENNALE 2015

14.10

Zwycięski projekt w konkursie na wystawę studencką.

czytaj dalej