Projekty

SHAREDSPACE: Music Weather Politics

Muzyka, pogoda i polityka to główne ramy tematyczne międzynarodowego projektu poświęconego scenografii SharedSpace: Music Weather Politics. Celem SharedSpace jest zredefiniowanie, zilustrowanie oraz aktywne tworzenie nowego sposobu myślenia o przestrzeni scenicznej.

Celem SharedSpace jest poznanie i uwolnienie potencjału scenografii jako środowiska interakcji (nie tylko międzyludzkiej), prowadzących do naruszenia i przekształcenia obowiązujących hierarchii, ożywienia wyobraźni, nawiązania twórczego porozumienia i wydobycia polityczności dyskursu scenicznego. Ambicją projektu jest przede wszystkim stworzenie szerokiego forum skupiającego profesjonalnych twórców teatralnych, studentów i publiczność, aby ci mogli wspólnie dyskutować oraz poszukiwać nowych pomysłów i inspiracji.

SharedSpace to inicjatywa zarówno badawcza, jak i artystyczna, rozplanowana na 3 lata (2013-2016) i angażująca 12 instytucji z całej Europy.
Projekt adresowany jest do scenografów, twórców teatralnych, architektów, teoretyków, osób profesjonalnie zajmujących się sztuką, studentów i szerokiej publiczności. Podstawą programu są sympozja (tzw. Gatherings oraz Retreats), wystawy (robocze tytuły: Muzyka, Pogoda, Polityka, Przedmiot, Twórcy, Przestrzeń, Plemiona) oraz SpaceLab [laboratorium przestrzeni], czyli moduł edukacyjny (serie warsztatów, performance, koprodukcje, itp.). SharedSpace oparty jest na ciągłym dialogu, ma pobudzać do interdyscyplinarnych działań i tworzenia wspólnego otoczenia. Chociaż projekt ma wymiar globalny, zadaniem każdego z partnerów jest opracowanie wyjątkowej  perspektywy, która odpowie na lokalne potrzeby jego kraju.

Punktem kulminacyjnym SharedSpace będzie Praskie Quadriennale Scenografii i Przestrzeni Teatralnej, które odbędzie się między 18 a 28 czerwca 2015 roku w Pradze (Czechy).

Polskimi partnerami SharedSpace: Music Weather Politics są: Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewkiego, który organizuje m. in. cykl warsztatów SharedSpace: Music Weather Politics od września 2013 r. do listopada 2014 r. oraz przygotowuje polską ekspozycję na PQ15.

www.sharedspace.cz


Organizator SharedSpace: Praskie Quadriennale
Partnerzy: Finnish National Gallery, Museum of Contemporary Art, Kiasma Theatre; New Theatre Institute of Latvia; Santarcangelo dei Teatri; Victoria and Albert Museum; Theatre Faculty Utrecht School of the Arts; Academy of Performing Arts in Prague; The Royal Central School of Speech and Drama; Centre for Creative Actions IMPACT Macedonia; Centrum Scenografii, Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach; Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego; University College of Østfold, Norwegian Theater Academy; The Swiss Arts Council Pro Helvetia; School of Visual Theatre Jerusalem.

Organizatorem i sponsorem Praskiego Quadriennale jest Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, a głównym wykonawcą jest Instytut Sztuk i Teatru.

Wsparcie zapewnia Program Kultura Unii Europejskiej.

Aktualności

zobacz wszystkie

SHARED SPACE | wyniki naboru uczestników warsztatów

05.09

Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w warsztatch SharedSpace: Music, Weather, Politics.

czytaj dalej

SharedSpace: Music

21.01

Nabór na warsztaty scenograficzne organizowane przez Praskie Quadriennale.

czytaj dalej

Warsztaty SharedSpace: Music - lista przyjętych uczestników

03.02

Warsztaty w ramach projektu SharedSpace: Music Weather Politics.

czytaj dalej

Warsztaty SharedSpace

07.03

Druga odsłona międzynarodowych warsztatów.

czytaj dalej

SharedSpace: Music