Projekty

TACE - Theatre Architecture in Central Europe

Theatre Architecture in Central Europe (TACE) był trzyletnim (trwającym od lutego 2008 do stycznia 2011) projektem z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego, realizowanym w ramach programu Unii Europejskiej Kultura 2000. Głównym celem projektu było zaprezentowanie istniejącej wiedzy na temat architektury teatralnej w Europie Środkowej. Dzięki współpracy między ośrodkami badawczymi i dokumentacyjnymi z pięciu krajów, historia rozwoju architektury teatralnej w poszczególnych częściach Europy Środkowej została przedstawiona na szerszym tle całego regionu.

Projekt kierowany był przez Teatr Narodowy w Pradze (Národní divadlo Praha). 
Współorganizatorzy: Instytut Teatralny w Bratysławie (Divadelný ústav Bratislava), Węgierskie Muzeum i Instytut Teatralny (Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet), Muzeum Teatralne w Lublanie (Slovenski gledališki muzej) oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 1. baza danych – elektroniczne archiwum architektury teatralnej www.theatre-architecture.eu/db;
   
 2. publikacja "Beyond Everydayness. Theatre Architecture in Central Europe" – obszerna, bogato ilustrowana monografia w języku angielskim na temat rozwoju przestrzeni teatralnej w Europie Środkowej;
   
 3. sympozjum "Prostor in igra" – tematem spotkania była rozmowa na temat przestrzeni w teatrze eksperymentalnym drugiej połowy XX wieku, Lubljana 26–28 listopada 2009
   
 4. publikacja "Occupying Spaces. Experimental Theatre In Central Europe  1950–2010" – publikacja poświęcona przestrzeni teatralnej koncentrująca się na teatrze w miejscach nieteatralnych;
   
 5. wystawa "Beyond Everydayness. Theatre Architecture in Central Europe" – duża, podróżująca wystawa prezentująca najważniejsze zabytki i rozwój form architektury teatralnej w krajach biorących udział w projekcie;
   
 6. warsztat I – "Ochrona zabytków i ich rekonstrukcja" – warsztat dla studentów konserwacji zabytków i architektury polegający na stworzeniu koncepcji restauracji zabytkowego budynku teatralnego, Lublin 16–25 sierpnia 2010;
   
 7. warsztat II -  "Architektura teatralna: wizje i możliwości" – celem warstztau było stworzeniu projektu nowego budynku teatralnego dla stolicy Słowenii, Ljubljana 18–20 marca 2009
KONTAKT:

Monika Żytkowiak
tel. +48 22 501 70 11
monika.zytkowiak@instytut-teatralny.pl

STRONA INTERNETOWA:

www.theatre-architecture.eu