Projekty

TEATR 2015 - PROMESA

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło program "Teatr 2015 - Promesa" w dwóch priorytetach "250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru" oraz "Tadeusz Kantor". Szczegóły na stronie MKiDN: http://bit.ly/1hPAdWh

Teatr 2015 – Promesa: 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru.

Celem priorytetu jest zwrócenie uwagi na skalę i znaczenie publicznego mecenatu nad kulturą w Polsce, poprzez wspieranie działań o charakterze artystycznym, edukacyjnym, naukowym, popularyzacyjnym i wydawniczym, korespondujących z tradycją i osiągnięciami polskiego teatru oraz poszerzających jego oddziaływanie.

Uprzejmie informujemy, że składanie wniosków przez system EBOI będzie możliwe w pierwszej połowie maja 2014 r. Zwracamy uwagę, iż w naborze 2014 obowiązują nowe zasady sporządzania preliminarzy.
Preliminarz kosztów nie może uwzględniać podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do US.

Wyniki:
http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/teatr-2015---promesa/250-lecie-teatru-publicznego-w-polsce.php


Pobierz: 
Regulamin (PDF, 134 KB) 
Wytyczne (PDF, 403 KB)

Kontakt: 
Joanna Biernacka
tel. 22 501 70 19
jbiernacka@instytut-teatralny.pl

 

Teatr 2015 – Promesa: Tadeusz Kantor

Celem priorytetu jest zwrócenie uwagi na znaczenie twórczości i postaci Tadeusza Kantora dla kultury współczesnej oraz poszukiwanie i wspieranie inicjatyw, inspirowanych jego sztuką i biografią, w tym postrzegających jego postać w kontekście historycznym i artystycznym XX wieku.

Uprzejmie informujemy, że składanie wniosków przez system EBOI będzie możliwe w pierwszej połowie maja 2014 r. Zwracamy uwagę, iż w naborze 2014 obowiązują nowe zasady sporządzania preliminarzy.
Preliminarz kosztów nie może uwzględniać podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do US.

Wyniki:
http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/teatr-2015---promesa/tadeusz-kantor.php

Pobierz:

Regulamin (PDF, 121 KB)
Wytyczne (PDF, 403 KB)

Kontakt:
Joanna Biernacka
tel. 22 501 70 19
jbiernacka@instytut-teatralny.pl