Projekty

TEATR POLSKA

Program TEATR POLSKA został zainicjowany w 2009 roku w celu ułatwienia dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zintensyfikowanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury.

W ramach programu teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie prezentacji spektaklu w małych miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego, a które posiadają infrastrukturę umożliwiającą prezentację przedstawienia.

Kwalifikacje do programu odbywają się dwuetapowo. Pierwszy etap polega na zgłoszeniu spektaklu i uzyskaniu rekomendacji Komisji Artystycznej Programu. Komisja może również wskazać spektakle spoza konkursu, których udział w programie pozytywnie wpłynie na wartość artystyczną i merytoryczną programu. W drugim etapie przeprowadzana jest ocena przez Komitet Organizacyjny nadesłanych projektów objazdów spektakli zarekomendowanych na podstawie ich wiarygodności organizacyjnej i finansowej.

Inspiracją do powstania TEATRU POLSKA były objazdy teatralne organizowane w okresie międzywojennym przez Redutę Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, które przybliżały mieszkańcom małych miejscowości najważniejsze osiągnięcia kultury polskiej tamtego okresu.

Do 28 lutego 2020 można zgłaszać spektakle do TEATR POLSKA 2020

Regulamin i szczegóły tegorocznej edycji są dostępne na www.teatrpolska.pl 

Pokazy spektakli w ramach XII edycji programu będą odbywać się między 1 września a 30 listopada 2020 roku. 

Aktualności dostępne również na Facebook 

Program TEATR POLSKA organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

KONTAKT:

Maja Raczyńska
tel. +48 730 121 413
e-mail: mraczynska@instytut-teatralny.pl 

Agnieszka Gławińska
tel. +48 22 501 70 02
e-mail: aglawinska@instytut-teatralny.pl

STRONA INTERNETOWA:

www.teatrpolska.pl