Pakiet dokumentów COVID-owych dla teatrów [WZORY]

Poniżej zamieszczamy pakiet dokumentów (wzorów), opracowany przez Zespół Ekspercki ds. sytuacji teatrów działający przy Instytucie Teatralnym, a mogący stanowić pomoc dla podmiotów wznawiających działalność kulturalną.

Zbiór zawiera: a) wzór oświadczenia o stanie zdrowia (uczestnika / uczestniczki wydarzenia); b) wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w związku z epidemią SARS CoV-2 (uczestnik / pracownik); c) wzór zarządzenia powołującego w organizacji zespół ds. epidemiologicznych; d) wzór regulaminu (szczególnych warunków) uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych (dla uczestnika / uczestniczki).

Wymienione dokumenty zostały opracowane w ramach prac tzw. „podstolika ds. epidemii” i zaakceptowane na posiedzeniu plenarnym Zespołu Eksperckiego działającego przy Instytucie Teatralnym. Pakiet jest zgodny z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (dostępnymi na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprezkulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce) i został skonsultowany z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Mając świadomość, że wiele instytucji kultury przygotowało (lub przygotowuje) własne procedury i dokumenty (zgodne z ładem instytucjonalnym i rodzajem prowadzonej działalności), których stosowanie umożliwia pracę w warunkach nowej dyscypliny sanitarnej, liczymy, że publikowany przez nas pakiet okaże się pomocny - zwłaszcza dla mniejszych podmiotów pozbawionych pomocy prawnej.

WZORY DOKUMENTÓW